Yleinen

Turun ViNO haastaa kehittämään lukioiden ja ammattioppilaitosten opinto-ohjausta

Kannanotto 18.1.2012Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ovat huolissaan Turun ammattioppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien saamasta ohjauksesta. 17.1. toisen asteen opiskelijat vierailivat Turun korkeakouluissa ja tutustuivat eri koulutusaloihin. Jotta nuoret voivat valita tulevan opiskelupaikkansa, tarvitaan kuitenkin paljon työtä tietoisuuden lisäämiseksi.”Yksi suurimpia syitä sille, miksi nuorten on vaikea hahmottaa tulevaisuuden koulutuspolkuaan, on henkilökohtaisen ohjauksen vähäisyys toisella asteella. Turun lukioissa ja ammattioppilaitoksissa tulisi olla enemmän yksilöllistä ohjausta”, vaatii Turun ViNOn puheenjohtaja Jukka Vornanen.

Resurssien vähyyden lisäksi Turun ViNO näkee ongelmia ohjauksen laadussa. ”Kuulemme paljon, kuinka opinto-ohjauksessa kerrotaan nuorille vain tietyistä korkeakouluista tai aloista. Nuorille tulee antaa ajankohtaista tietoa koulutuksesta ja sen tulee olla kattavaa, sillä nuoret pystyvät kyllä saamansa tiedon pohjalta tekemään valitsemaan koulutuspaikkansa”, lisää Turun ViNOn toinen puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Turun ViNO haluaa, että kunnallisvaalivuonna kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, kuinka ohjaukseen voidaan osoittaa lisäresursseja ja sen laatua parantaa. Tutustumispäivät korkeakouluihin, joissa opiskelijat itse kertovat opiskelemistaan aloista, on yksi hyvä keino.

Opinto-ohjauksessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota nuorten omien vahvuuksien löytämiseen ja nuoren tukemiseen valintojen tekemisessä. ”Turussa on paljon monipuolista koulutusta joten nuorilla on valtavan hyvät mahdollisuudet opiskella juuri haluamalleen alalle. Korkeakoulutus ei myöskään ole ainoa vaihtoehto, joten ohjauksessa tulee tuoda kaikki eri opiskelumuodot tiedoksi”, jatkaa Jukka Vornanen. ”Haastamme Turun päättäjät ja opetustoimen satsaamaan ohjaukseen ja keksimään uusia innovatiivisia tapoja korkeakoulupäivien lisäksi tiedottaa nuorille opiskelumahdollisuuksistaan.”

Lisätietoja:

Niina Ratilainen, Turun ViNOn puheenjohtaja, 050 378 7791
Jukka Vornanen, Turun ViNOn puheenjohtaja,  040 593 6791

Yhdistyksellä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa