Yleinen

Lasten ja nuorten puolesta

Allekirjoitun tuossa Allianssin sitoumuksen eli lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun. Se tarkoittaa että tekee politiikkaa 12 päämäärän eteen. Tässä listaus tavoittesta ja niille mielestäni tärkein konkreettinen keino siitä, miten homma hoidetaan:

1. YHDENVERTAINEN KOHTELU: KETÄÄN EI KIUSATA

 • Kouluissa kasvatetaan lapsia hyväksymään erilaisuutta ja kohdataan ihmisiä joilla on erilainen kieli, etninen tausta, ihonväri, uskonto tai seksuaalinen suuntautuneisuus. Opetetaan että jokainen voi olla sellainen kuin haluaa ja kerrotaan sateenkaariperheistä.

2. LAPSET JA NUORET VOIVAT OSALLISTUA JA VAIKUTTAA

 • Vaikuttamista ei opi kirjasta lukemalla vaan tekemällä. Lapset voivat osallistua yhteisistä asioista päättämiseen jo päiväkodeissa. Nuorille pitää olla vaikuttamismahdollisuuksia koulussa ja kunnassa. Ei riitä että nuoria kuullaan, nuorilla pitää olla samat mahdollisuudet päättää kuin aikuisilla.

3. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN

 • Kouluterveydenhuolto pitää resursoida kunnolla. Nuorille pitää olla ennaltaehkäisevää hoitoa ja kattavat mielenterveyden palvelut sekä matala kynnys hakea apua. Perheiden hyvinvointi on lasten hyvinvointia. Aikuisia tulee tukea vanhemmuudessa ja kunnan sosiaalipalveluiden perhetyön tarjota ennaltaehkäisevää apua.

4. SUUNNITTELU YLITTÄÄ HALLINNONALOJEN RAJAT

 • Kaikissa kaupungin toimissa otetaan nuoret huomioon – ei ainoastaan nuorisotoimessa.

5. AIKUISILLA ON AIKAA LAPSILLE

 • Koulujen ja päiväkotien ryhmäkoot ovat riittävän pienet ja iltapäiväkerhotoimintaa on omalla asuinalueella.

6. LAPSET SAAVAT HYVÄÄ RUOKAA

 • Kouluruuan pitää olla monipuolista ja ravintoarvojen kohdallaan. Kasvisruokaa pitää lisätä ja lihaa vähentää – hyvinvoinnin ja ympäristövaikutusten takia.

7. NUORTEN OHJAUS TOIMII

 • Pitää olla riittävästi ja laadukasta opinto-ohjausta kaikilla koulutusasteilla. Peruskoulun päättäviä pitää etsivän nuorisotyön kautta tukea menemään eteenpäin. Kaikilla nuorilla pitää olla opiskelu- tai työpaikka.

8. MONIPUOLISIA JA EDULLISIA HARRASTUKSIA ON TARJOLLA

 • Pitää olla hyviä ulkoilupaikkoja ja liikuntamahdollisuuksia. Kaupungin pitää tukea järjestöjä, jotta lapsille ja nuorille on monipuolisesti edullisia harrastusmahdollisuuksia.

9. AIKUISTEN ASENNE ON KOHDALLAAN

 • Nuorten parissa työskenteleville täydennyskoulutusta, jotta oma osaaminen kehittyy jatkuvasti.

10. PALVELUT OVAT LÄHELLÄ JA LIIKENNE TOIMII

 • Päiväkotien ja peruskoulujen pitää olla lähellä. Kauempana oleviin palveluihin pitää toimia joukkoliikenneyhteydet.

11. LASTEN SUOJELU ON LAADUKASTA

 • Lastensuojelussa pitäisi paitsi olla riittävästi henkilöstöä, myös enemmän toimintaa ennaltaehkäisevästi. Ongelmia pitäisi ratkaista perheiden kanssa ennenkuin ne kärjistyvät.
  Lastenkoteja ei saa lakkauttaa ennekuin niiden asukit ovat täysi-ikäistyneet. Kotia ei saa viedä alta lapsilta, joille se voi olla ainoa pysyvä kiinnekohta.

12. TYÖ JA PERHE SOVITTUU YHTEEN

 • Kunta mahdollistaa työnantajana joustoa työn ja elämäntilanteiden yhteensovittamiseksi.