Yleinen

Lukio 2.0

Lukiokoulutuksessa olisi mielestäni aiheellista tehdä perinpohjainen kevätsiivous ja pölyttyneiden nurkkien putsaus.

Lukioiden kehittämisessä keskustellaan Turun kunnallispolitiikassa lähinnä lukioiden koosta, oppilasmääristä, ryhmäkoosta ja henkilöstöresursseista. Tärkeitä asioita, mutta niiden alle jää hyvin helposti muita, opetuksen tavoitteisiin ja menetelmiin liittyviä epäkohtia, jotka vaatisivat kunnollista uudistusta.

Tässä toimenpiteitä, joita voidaan helposti uudistaa isoilla vaikutuksilla, jotta saadaan lukiot nykypäivään. Toisen asteen koulutus ei ole pelkkään lukiota ja siksipä seuraavat ehdotukset purisivat myös ammatilliseen koulutukseen:

  1. Näiden artikkeleiden käyttö pitää osata sitten saksan ainekirjotuksessa”. Tarvitaan opetusta joka valmentaa elämää, ei ylioppilaskirjoituksia varten. En pidä yhtään ylioppilaskirjoitusjärjestelmästä, joka ohjaa lukio-opetusta tiukasti. Yo-kirjoituksiin pänttäämisen sijaan lukiolaiset voisivat tehdä diplomitöitä: laajempaa soveltavaa tutkimusta aineessa, joissa tahtoo erikoistua. Ilman yo-kirjoituksia, voisi kielten opetuksessa. Artikkelipänttäämisen sijaan voitaisiin opiskella vieraiden kielten käyttämistä.
  2. Yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Turussa on monipuolista korkeakoulutusta ja sen sijaan, että lukiolaiset pistäytyvät yhtenä päivänä vuodessa tutustumassa korkeakoulujen esitteisiin, he voisivat osallistua suoraan korkeakoulujen kursseille. Näin pääsisi tutustumaan sekä ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa opiskeluun sekä syvemmin juuri niihin koulutusohjelmiin ja tiedekuntiin, jotka kiinnostavat.
  1. Yhteistyötä amisten kanssa. Lukioilla ja amiksilla on paljon annettavaa toisilleen. Hölmöistä ennakkoasenteista pitäisi päästä yhteistyöhön, joka laventaa kaikkien opiskelijoiden valinnaisuutta ja ymmärrystä erilaisista koulutusmuodoista. Kaksoistutkintojen suorittaminen on vain yksi vaihtoehto, kun amislaiset voisivat opiskella lukioissa enemmän yleissivistäviä aineita tutkintoonsa, ja lukiolaiset käytännön ammatillisia kursseja. Useat nuoret suorittavat ensin lukion ja sitten ammattikoulun, tai toisinpäin. Näin ei tarvitsisi tehdä maailmassa 2.0 jossa alun perinkin toisella asteella opiskelussa ei lukioiden ja amisten väliin rakennettaisi lasiseiniä.
  1. Yhteistyötä työelämään. Opinto-ohjauksen lisäksi pitää rakentaa uraohjausta. Lukioissa voidaan tehdä yritysvierailuja ja keskustella koulutusvalintojen lisäksi uravalinnoista ja siitä, millaisiin töihin erilaisilla koulutuspoluilla voidaan kulkea.

Lisäksi tarvitaan lisää demokratiakasvatusta, tunnustuksetonta uskonnonopetusta ja mahdollisuuksia valinnaisiin aineisiin. Kirjoja pitää muuttaa sähköiseen vapaasti hyödynnettävään muotoon, jotta lukiolaisen koulutus ei maksaisi perheelle pientä omaisuutta. Mikä on sinun mielestäsi tärkein kehittämiskohde?