Yleinen

Hyvä ja paha Turku-sopimus

Valtuustoryhmät sitoutuivat yhteisiin suuntaviivoihin ja keinoihin tavoitteiden saavuttamiselle tulevalle kaudelle Turussa perinteiseen tapaan Turku-sopimuksella. Sopimuksesta on oltu montaa mieltä, myös Vihreiden ryhmän sisällä kunnes sopimukseen päätettiin lopullisesti lähteä mukaan. Itse olin lopulta sopimuksen puolella, mutta myönnän sopimuksessa olevan paljon uhkakuvia.

Omasta näkökulmastani tärkein sopimuksen ominaisuus liittyy juuri tähän aikaan, jolloin ensi valtuustokaudella yksi vaikeimpia haasteita on estää Turun talouden luisumista kriisiin. Pelastustyöt tulevat varmasti olemaan raskaita. Eihän yksi valtuutettu (toivottavasti) tahdo tehdä kuntalaisten kannaltaikäviä ratkaisuja, mutta Turun tulevaisuudesta ja raskaista päätöksistä pitää ryhmien kantaa vastuuta.

Sopimus on ympäripyöreä. Yhtenä esimerkkinä nostettakoon vaikkapa Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä alennetaan eri viranomaisten, kaupungin ja oppilaitosten hyvällä yhteistyöllä. Kirjaus ei anna viitteitä siitä, mitä toimia tullaan tekemään, vaan asettaa löysän keinon tahtotilan saavuttamiseksi. Itse kummeksun ympäripyöreyttä, sillä maamme hallituspuolueetkin pystyvät tekemään huomattavasti konkreettisemman hallitusohjelman. Kuten edellä mainitsin, saadaan ryhmien yhteistyössä isot asiat eteenpäin. Tämän sopimuksen luonteen mukaan on väistämätöntä, että yksityiskohdista käydään kovaa vääntöä kun kukin asia tulee valtuustossa ajankohtaiseksi. Tällöin on meidän ryhmämme tehtävä pitää visusti kiinni vaaliteeseistämme ja me näimme sopimuksen parhaaksi vaihtoehdoksi viedä tavoitteitamme eteenpäin tulevissa neuvotteluissakin.

Turkusopimusta on syytetty päätösten siirtymisestä salaisiin kabinetteihin. Suurin syy tähän on sopimusliitteen yksimielisyysperiaate Sopimusryhmien keskinäisessä sitoutumuksessa sekä periaatteen toteuttamisesta käytävät keskustelutsopimusryhmien puheenjohtajien kesken. Tämä periaate oli itsellenikin vaikeinta hyväksyä. Sitoutumuksen mukaan valtuutetut sitoutuvat sopimuksen tavoitteiden taakse kaikilla päätöksenteon tasoilla ja merkittävissä asioissa kuten kaupungin omaisuuden hallinta, talous ja yleiskaavat. Sanomattakin on selvää, että kun on luotu ohjelma, jossa tavoitteet ovat aika suurpiirteisiä, ollaan helposti tilanteessa jossa ryhmillä on aika erilainen näkemys siitä, miten ohjelmateksti tulkitaan. Näissä tilanteissa sitten neuvotellaan, punnitaan omia näkemyksiä ja päätetään kannoista. Lopulta keskustelu siitä, miten sopimusta tulkitaan, neuvotellaan sopimuksessa olevien ryhmien puheenjohtajien kesken. On aiheellista pelätä, että päätökset tehdään vieläkin enemmän jo ennen kuin valtuuston kokoukseen edes päästään.

Jos sitoumusta rikotaan, voivat muut ryhmät arvioida ryhmän oikeutusta jatkaa sopimuksessa. Tämä on sitoumuksen johtopäätös, mikä tietysti on ymmärrettävää politiikkaa suurimman ryhmän toimesta, sillä mitä virkaa on ohjelmalla jota ei noudateta. En nää sitoumuksen lamaannuttavan ryhmäni kykyä keskustella asioista ja tehdä päätöksiä vihreiden vaalitavoitteiden mukaan. En nää myöskään sellaista tilannetta, että joutuisin valtuutettuna olemaan pakotettu toimimaan omia arvojani vastaan. En nää että sopimus pakottaa vihreät äänestämään periaatteidensa vastaisesti.

Sopimuksessa on runsaasti hyviä tavoitteita. Saimme mielestämme hyvin omia tavoitteitamme läpi sen mukaisesti, millainen sopimuksen luonne alussa heti oli. Halusimme olla toteuttamassa vihreiden tavoitteiden toteutumista sopimuksessa seuraavat neljä vuotta. Täytyy myös muistaa, että nyt tehty sopimus ja käynnissäolevat luottamuspaikkaneuvottelut noudattavat sitä mandaattia, minkä turkulaiset ovat antaneet. Mielestäni vaalitulosta täytyy aina kunnioittaa, jolloin neuvottelut käydään suurimman ryhmän johdolla ja niissä voimasuhteissa joita puolueille on annettu. Vihreät eivät ole Turun suurin ryhmä, vaan kolmas, ja sillä painoarvolla neuvotteluita tulevasta valtuustokaudesta on käyty.

Sopimuksesta ulos jäi Vasemmistoliitto. En pidä todellakaan siitä tiedosta mitä on esitetty Vasemmiston ajamisesta nurkkaan näissä neuvotteluista. Yksityiskohtia voi tarkastella vasemmistolaisten valtuutettujen blogeista, sillä esimerkiksi tiedot siitä, miten Kokoomus on tarjonnut Vasemmistolle paikkaa rakennuslautakunnasta, mutta vain sillä ehdolla, että siihen nimetään Kokoomuksen valitsema henkilö, on anteeksiantamatonta ja röyhkeää sekaantumista toisten ryhmien omiin sisäisiin paikkajakoihin.