Yleinen

Missä Turku palloilee

Valtuusto käsitteli 8.4. palloiluhallihankkeen toteuttamista. Kysymys ei ymmärtääkseni ole lainkaan siitä, että joku kyseenalaistaisi hallin tarpeen. Nyt on keskusteltu toteuttamisvaihtoehdoista. Hanketta on valmisteltu kauan ja hartaasti ja tarve palloiluhallille on suuri. Seurat, koulut ja vapaa-ajan toimijat tarvitsevat tiloja, jotta kaupunki voi liikkua.
 
Kysymys on siitä, rakennetaanko halli kaupungin omaan taseeseen vai toteutetaanko se vuokrahankkeena. Hankkeen kustannuksia voidaan arvioida riippuen siitä, mistä näkökulmasta tahtoo katsoa. Palautusta esittävät näkevät, että pitkällä aikavälillä halli tulee halvemmaksi omana hankkeena.
 
Kaupungin kirstu ei ole investointien osalta pohjaton. On tärkeää huomata että investointijärjestyksessä on mm. kouluja, joita kaupungin pitää rakentaa. Jos halli päätettäisiin tehdä omaan taseeseen, voi olla, että se jäisi tekemättä vielä vuosiksi. Investoinnit ovat aina vastakkain.
 
Tämän kokoiseksi kaupungiksi sisätilamme urheiluun eivät ole riittäviä. Tunnen monia nuoria, joiden harrastusajat ovat iltamyöhään vähissä halleissamme. Turku ei myöskään ole houkutteleva merkittävien urheilukisojen järjestäjänä. Koska hallipula.
 
Kaikki tahtovat palloiluhallin eteenpäin. Nyt jatketaan pohjalta, jota itsekin kannatin. Hallihankkeesta järjestetään nyt tarjouskilpailu, jonka aikana tulee päättäjien valmistautua valitsemaan paras vaihtoehto kokonaisuuden kannalta. Tämän täytyy luonnollisesti olla myös edullinen vaihtoehto kaupungille ja sitä kautta sen asukkaille.