Yleinen

Kouluverkko muuttuu – Lyseon lukio Luostarivuoreen

Valtuusto päätti 23.9. kouluverkon muutoksista. Hirvensaloon ja Yli-Maariaan perustetaan koulut sekä Lyseon lukio lakkautetaan itsenään ja yhdistetään Luostarivuoren lukioon. Kouluissa tapahtuvat muutokset ovat usein tunnekysymyksiä. Lyseon lukion lakkauttaminen onkin herättänyt paljon keskustelua ja erityisen paljon tunteita. Alueen asukkailla on oikeus tietää, millaisia asioita päätösten taustalla painaa.

Lyseon yhdistämisessä Luostarivuoreen on lukuisia hyviä puolia. Päätöstä ei ole tehty pää pussissa, sillä Turussa kouluverkko on kokenut viime vuosina suuria muutoksia ja vastaavien yhdistämisten kokemuksista voimme nähdä, mitä vaikutuksia Lyseon yhdistämisellä Luostarivuoreen on. Päätöstä on myös valmisteltu kauan. Moitittavaa on mielestäni siinä, ettei kouluverkon päätöksistä vieläkään riittävästi kuulla ihmisiä, joita ne koskevat. Tässä on jatkossa petrattavaa kaikilla kaupungin sektoreilla.

Mitä olemme sitten oppineet edellisistä lukioiden yhdistämisistä? Uusi Kerttulin lukio ja uusi Klassillinen lukio ovat aloittaneet lukukautensa tänä syksynä hyvissä merkeissä. Lukiolaiset on tuotu samaan tilaan, jolloin on voitu siirtyä samaan aikatauluun kurssien järjestämisen osalta. Opettajilla on laajempi työyhteisö ja oppilaiden tukipalvelut keskitetty.

Ykköspointtina koulujen yhdistämisessä on pidetty opiskelijoiden mahdollisuuksia valita erilaisista kursseista oma opintosuunnitelmansa. Entisen Klassikon lukion oppilaiden oli huomattavan hankala ehtiä Juhana Herttuan lukioon opiskelemaan viestintää ja ilmaisua ja Juhana Herttuan oppilaiden taas Klassikon kielitarjontaa. Tämän koin itsekin haikaillessani Klassikossa mediakurssien perään. Yksi valitettava tosiasia on myös se, että Turun talous pakottaa meitä pohtimaan kuinka palvelut järjestämme. Minä käytän mieluummin rahaa opetustoimintaan kuin seiniin.

Toisella asteella koulun ei tarvitse sijaita omalla asuinalueella vaan kunnan on järjestettävä opetus hyvin joukkoliikenneyhteyksien päähän. En pidä pätevänä syynä Lyseon säilyttämiseen sitä, että Runosmäki ja Pohjoinen Turku tarvitsevat oman lukionsa. Turussa kaikki muut lukiot ovat keskustassa ja yhden lukion jääminen ulkopuolelle laittaa nuoret mielestäni epätasa-arvoiseen asemaan. Turussa ei siis millään muulla alueella ole omaa lukiota, joten perustelu ei päde.

Tuleva Luostarivuoren lukio ei myöskään tule olemaan suuri verrattuna muihin. Superlukiopuheet ovat tahallaan liioiteltuja. Tulevaisuudessa yhdistetyssä lukiossa opiskelee 650 opiskelijaa. Saman verran nuoria on myös Turun Klassillisessa lukiossa ja Turun Suomalaisessa Yhteiskoulussa.

Päätöksen jälkeen kaikki lukiot sijaitsevat keskusta-alueella. Tulevaisuudessa Turun lukioissa saattaa olla yhteisopettajuutta, kun välimatkojen ansiosta opettajat voivat käydä tunteja muissa oppilaitoksissa. Jatkossa voimme yhtenäistää Turun lukioiden kurssipalkkien aikataulut ja antaa opiskelijoille mahdollisuuden valita kursseja muista oppilaitoksista. Välimatka on oleellinen kysymys. Pikkuveljeni voi opiskella Klassillisen lukion opiskelijana venäjää Puolalanmäen lukiossa, mutta Lyseon opiskelijoille valinnat eivät ole olleet yhtä mahdollisia. Lyseon nuoret ansaitsevat samat mahdollisuudet kuin muutkin. Siirto on mielestäni ensisijaisesti tasa-arvokysymys.