Yleinen

Valtuustoaloite kauppiaskadun kävelykatukokeilusta

Turun vihreiden valtuustoryhmä esittää, että Kauppiaskatu muutetaan kesällä 2014 Eerikinkadun ja Linnankadun välillä kokeiluluontoisesti kävely- ja pyöräilykaduksi.
Kauppiaskadun muuttaminen kävelykaduksi on esiintynyt säännöllisesti Turun keskustan kehittämistä koskevissa suunnitelmissa. Kauppiaskadun Eerikin-kadun ja Linnankadun välisen alueen rauhoittaminen autoliikenteeltä parantaisi kulkuyhteyttä jokirannasta torille ja mahdollistaisi katualueen hyödyntämisen Kauppiaskadun yrittäjien ja ravintoloitsijoiden käyttöön.

Kirjastosillan valmistuttua syksyllä 2013 jokirannan ja kauppatorin välisen pyöräily-yhteyden kehittämistarve on ilmeinen ja Kauppiaskadun rauhoittami-nen autoliikenteeltä mahdollistaisi turvallisen ja sujuvan pyöräilyn Kirjastosillalta kauppatorille.

Kauppiaskadun rauhoittaminen autoilulta tarkoittaa väistämättä muutoksia myös ympäröivien katualueiden liikenteeseen, mikä on asian valmistelussa huomioitava.

Yritysvaikutusten osalta kokeilun arviointi kannattaa toteuttaa kahdessa osas-sa ennen ja jälkeen kokeilun.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Kauppiaskatu muutetaan kesällä 2014 Ee-rikinkadun ja Linnankadun välillä kokeiluluontoisesti kävely- ja pyöräilykaduksi.

Turussa 23.9.2013

Jukka Vornanen
Elina Rantanen
Katri Sarlund
Tuija Ollikkala
Janina Andersson
Mikko Laaksonen
Niina Ratilainen
Mikaela Sundqvist
Saara Ilvessalo
Roda Hassan