Yleinen

Vihreät ja Turun kaupunginjohtajavalinta

Tärkeä, ja hankala valinta. Kuten politiikassa on tapana sanoa, päättämättä ei voi jättää. Vihreiden valtuustoryhmä haluaa tänään kiittää Aleksi Randellia tehdystä työtä Turun eteen viimeisen kahdeksan vuoden ajalta.

Vihreiden valtuustoryhmän osalta uuden kaupunginjohtajan haku alkoi siitä, että halusimme tehtävästä määräaikaisen ja edellytimme tehtävän olevan neljän vuoden mittainen. Aleksi Randell valittiin kahdeksan vuotta sitten toistaiseksi voimassaolevaan tehtävään ja nyt tehtävä määräaikainen valinta on valtava uudistus Suomen vanhimman kaupungin historiassa. Ainaiskaupunginjohtajuuden ongelma on nimenomaan siinä, ettei se millään tavalla heijasta poliittisia voimasuhteita tai varmista että kaupungilla on valtuuston enemmistön tuen saava kaupunginjohtaja. Tänään valittavalla kaupunginjohtajalla on enemmistön tuki ja koska teimme tehtävästä määräaikaisen, myös seuraava valtuusto saa valita, kuka kaupunkia johtaa.

Vihreiden valtuustoryhmä haastatteli neljä ehdokasta kaupunginjohtajan tehtävään. Kysyimme, kuinka Turussa toteutetaan ennaltaehkäisevää työtä 2020-luvulla mikäli maakunta- ja soteuudistus toteutuvat. Keskustelimme, miten johdetaan tilannetta, jossa kaupungissa asuu enemmän lapsia, kuin mihin sivistystoimialan varhaiskasvatuspalveluissa ja omien uusien päiväkotiemme rakentamisessa on osattu varautua. Halusimme tietää, kuinka vapaan taidekentän heikkoa ja lyhytjänteistä rahoitusta voisi kehittää. Tahdoimme selvittää, kuinka kaupunginjohtajaehdokkaat aikovat edistää uutta hienoa keskustavisiota ja miten heidän mielestään joukkoliikennettä kehitetään niin, että saavutamme ilmastotavoitteemme.

Kaikki neljä haastateltua hakijaa olivat tehtävään osaamisensa ja kokemuksensa puolesta päteviä ja haluan kiittää kaikkia tehtävään hakeneita, jotka kilvoittelussa pääsystä Turun kaupunginjohtajaksi olivat mukana tässä julkisessa ja avoimessa hakuprosessissa. Vihreille oli alusta asti tärkeää, että kaupunginjohtaja valitaan avoimen hakumenettelyn kautta ja haastattelut läpikäymällä, eikä esimerkiksi puolisalaisella kutsu- tai ilmoitusmenettelyllä.

Haastatteluiden myötä päädyimme kaksi viikkoa sitten ryhmässämme yksimielisesti siihen, että kaupunginhallituksen valitsemista hakijoista tehtävään sopivimpia ovat Jarkko Virtanen ja Minna Arve. Kumpi kahdesta näistä kahdesta tuleekaan kaupunginjohtajana toimimaan, tuemme häntä tehtävän hoitamisessa.

 

Kummallakin heistä on mielestämme omat vahvuutensa tehtävän hoitoa ajatellen. Jarkko Virtanen on kokenut apulaiskaupunginjohtaja maankäytön strategisen suunnittelun johtamisen ja konserniyhtiöiden ohjauksen puolella. Jaamme hänen kanssaan monia tavoitteita eriarvoistumiskehityksen purkamisessa. Minna Arve on toiminut kaupunginhallituksen pomona poliittisten neuvottelujen vetäjänä, sote-uudistuksen ohjausryhmässä ja kiinnostunut vaatimaan maan hallitukselta vahvempaa kaupunkipolitiikkaa. Meitä yhdistää näkemys siitä, miten kaupungin toimilla ja kasvoilla johdetaan tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden kysymyksissä.

Kahden tänään ehdolla olevan, jotka ovat sattumalta näitä samoja henkilöitä, välillä valitseminen on ollut vihreille rehellisesti sanottuna varsin piinallista.

Koska kaupunginjohtaja ei ole vuoden 2017 Turussa mikään itsevaltainen johtaja, joka päättää rakennushankkeista ja palveluiden tasosta yksin, on tärkeää sanoa muutama sana siitä, millaista kaupunkia vihreiden valtuustoryhmä haluaa tehdä tämän valtuustokauden ja nyt alkavan kaupunginjohtajakauden ajan.

Me uskomme, että kaupungeissa ratkaistaan yhtä aikaa arjen asiat ja globaalit haasteet. Turkuun pitää rakentaa tiivistä kaupunkia, jossa luonnon olemassaololla on aina itseisarvo. Liikkumisen pitään siirtyä kohti vähäpäästöisiä kulkumuotoja jotka on myös edullisia, sillä myös liikkuminen on tasa-arvokysymys. Vihreiden visiossa Turku ei saa laahata joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehittämisessä menneillä vuosikymmenillä.

Urbaanin elinvoiman kannalta keskustan elinvoimaisuus on välttämätöntä. Keskustavisio pitää toteuttaa ja keskustassa pitää pystyä asumaan myös lapsiperheitä. Kaavoitusta pitää ohjata sitä kohti, että asumismahdollisuudet Turussa ovat monipuolisia ja pihapiirit viihtyisiä.

Palvelusektorilla Vihreät on erityisen huolissaan viivästyvistä kaupungin päiväkotihankkeista. Olemme aiemmin pystyneet kauan rahoittamaan koulujamme niin, että luokkakoko ei nouse, eikä päivähoitoryhmiä kasvateta. Näin pitää toimia myös jatkossa.

Turun pitää olla tulijoiden eikä lähtijöiden kaupunki. Korkeakouluista valmistuvien työllistymiseen tulee kiinnittää huomiota ja pienyrittäjyyden mahdollisuuksia tukea elinkeinotoiminnassa. Pitkäaikaistyöttömät ovat ihmisiä, eikä numeroita kela-maksujen listassa. Kaupungin pitää toimia niin, että kun katsomme kaupunginhallituksen iltakouluissa vuosineljännestilastojen käyriä, näemme ne ihmiset käyrien takana.

Mikä sitten on kaupunginjohtajan rooli Turussa, jossa on poliittiset ryhmät jotka ovat varsin kykeneviä tekemään budjettiesityksiä, käymään arvokeskustelua ja viemään asioita haluttuun ja valittuun suuntaan. Sillä edelleenkin tämän päivän jälkeen arvopolitiikkaa johdetaan vaaleissa valituilla voimasuhteilla, poliitikkojen käsissä.

Vihreiden valtuustoryhmä on käyttänyt varsin paljon aikaa ehdokkaiden arviointiin ja ollaan yhä uudelleen palattu katsomaan myös kaupunginjohtajan tehtäväkenttää. Tänään valittavalta kaupunginjohtajalta odotamme johtajuutta viedä poliitista tahtoa eteenpäin ja varmistaa että päätetyt hankkeet ja visiot toteutetaan. Kaupunginjohtaja johtaa konsernia ja yli 12 000 ihmisen työyhteisöä ja mahdollistaa poliittisen päätöksenteon sujuvuutta.

Vihreät odottaa tänään valittavalta kaupunginjohtajalta erittäin vahvaa otetta Turun ja muiden suurten kaupunkien viestin tuomiseksi sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, jossa suurten kaupunkien asema meinaa unohtua. Valtakunnalliseen päätöksentekoon Turun viestin tuominen on ensiarvoisen tärkeää, koska kaupunkipolitiikan pitää näkyä ja kuulua maan tasolla. Kaupunginjohtajan tulee huolehtia että tunnin juna ei unohdu ja että kaupunkien itsehallinnosta ei riistetä maakuntiin kaupunkien elinvoimaan liittyvien työllisyys- ja kasvupalveluiden hoitoa.

Vihreät odottavat myös päätöksenteko- ja valmistelukulttuurin nykyaikaistamista. Me olemme tehneet selväksi, että emme käy kauppaa kaupunginjohtajavaalissa poliittisilla virkanimityksillä. Siitä voi olla montaa mieltä, mutta me haluamme jättää historiaan kulttuurin, jossa suhmuroidaaan kulisseissa että teille tulee tämä virkanimitys niin me saamme tämän. Tämä kaupunginjohtajavalintaprosessi on osoittanut, että on kaikki syyt uskoa, että valtuustoryhmät ovat tehneet pääätöksiään itsenäisesti ja on kaikki syyt olettaa, että niin jokaisen polittisen puolueen äänestäjät myös toivovat että tehtävän.

Tässä hengessä me odotetaan kaupunginjohtajan pohtivan, millaista tulisi olla vajaan 200 000 asukkaan kaupungin johtaminen 2000-luvulla. Kaupunginjohtajavalinta on mahdollisuus siirtyä aikaan, jossa useampi sidosryhmä ja asukas voi osallistua asioiden valmisteluun ja kommentoimiseen ja jossa asioita tuodaan aidosti poliittisten ryhmien yhteiseen käsittelyyn. Turussa osallisuus ei ole lähelläkään sitä, mitä muissa suurissa kaupungeissa tehdään. Tähän on kaupunginjohtajan syytä tarttua ja vihreät auttavat siinä mielellään.

Vihreiden valtuustoryhmän enemmistö on päätynyt käymämme prosessin ja pohtimiemme kriteereiden jälkeen kannattamaan tehtävään Minna Arvetta, jonka uskomme johtavan Turkua modernilla otteella kohti tulevaisuuden kaupunkia.

Kumpi tahansa tänään tehtävään valitaan, näyttää siltä, että ero äänissä on niukka. Se ei ole millään tavalla ideaali tilanne ja pyytäisin kaikkia valtuutettuja ja valtuustoryhmiä pohtimaan, onko tämä se tilanne, jossa me halutaan kaupunginjohtajia jatkossakin valita? Miten paljon selkeämpi tilanne olisi, jos Turussa valittaisiin pormestari ja se pormestari valittaisiin kaupunkilaisten toimesta vaalien kautta. Miten paljon vahvempi olisi se mandaatti, kuin vaikka 34 valtuutetun tuki. Valitsen mielelläni kaupunginjohtajaa, mutta minusta olisi kuitenkin oikein, että tämän päätöksen tekisivät kaupunkilaiset ja sen sijaan että ehdokkaat ovat muiden puolueiden valtuustoryhmien arvioitavana, he ovat aupunkilaisten arvioitavana.

 

Tänään valitsemme virkahenkilöjohtajan. Neljän vuoden päästä valitsemme toivottavasti pormestarin.