Yleinen

Turun ilmasto-ohjelma jättää Tampereen taakseen

Turun ja Tampereen ilmastotavoitteet kuuluvat Suomen terävimpään kärkeen. Kevään 2018 aikana kumpikin kaupunki teki hyviä päätöksiä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Kunnianhimoiset ilmastosuunnitelmat hyväksyttiin kummankin kaupungin valtuustossa yksimielisesti.

Tampere tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030, Turku vuonna 2029. Turun tavoitevuosi on aiheuttanut tamperelaisten päättäjien keskuudessa hämmennystä – asetimmeko tavoitteen vain päihittääksemme Tampereen vuodella? Ei sentään. Oikea syy on se, että vuonna 2029 Turku täyttää 800 vuotta ja haluamme antaa kotikaupunkimme tulevaisuudelle arvokkaimman lahjan mitä se voi saada: pelastumisen ilmastonmuutokselta. Ei meitä toki Tampereen päihittäminenkään haittaa. Ilmastotyössä kaupunkien välinen kisailu on vain hyödyksi.

Oras Tynkkynen vertaili 1.8. blogissaan Tampereen ja Turun ilmastopolitiikkaa. Tampere tekee monia asioita ilmastopolitiikassaan kadehdittavan hyvin. Kun Turussa yhä jahkaillaan superbussin ja ratikan välillä, Tamperelaiset kylvävät siemeniä ratikkareittinsä nurmituksille. Tampereella suurin vääntö joukkoliikenteessä kärjistyy tällä hetkellä siihen, tuleeko raitiovaunusta pinkki vai ei.

Ratikasta huolimatta Turku on ilmastojohtajuudessa kuitenkin Näsinneulan mitan verran Tampereen edellä.

Turku vähensi 2000-luvun aikana kasvihuonekaasupäästöjään suhteellisesti eniten Suomen suurista kaupungeista – kokonaispäästöjä yli 20 % ja asukaskohtaisesti laskettuna melkein 25 %. Hiilineutraaliuden välitavoitteena pyrimme vähentämään vuoteen 2021 mennessä päästöjä vähintään 50 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Tampereella 2021 välitavoite on 32%. Toimiiko loppukiri paremmin kuin vahva startti?

Päästölähteistä liikenne ja energiantuotanto ovat kaupungeissa suuressa roolissa. Liikenteen päästöt ovat ratikkaa laajempi kysymys ja liikkumisen vallankumous on sekä Turun että Tampereen vihreiden työlistalla. Tampereen kaupungin tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä liikenteen päästöt laskevat vuodesta 2015 55%. Turun ilmasto-ohjelmassa tavoite on 50%. Selvä, myönnettäköön että liikenteen kokonaispäästöjen osalta Tampere on hieman edellä. Turun vahvuus on kuitenkin yksityiskohtaisessa ilmasto-ohjelmassamme, jossa linjataan tarkempia toteutustavoitteita, kuten:

  • Kestävien kulkumuotojen osuus on yli 66 prosenttia vuonna 2030.
  • Turun joukkoliikenteestä tehdään hiilineutraali palvelu vuoteen 2029 mennessä. Turun kaupunkiliikenteen (kaupungin oma joukkoliikenneyhtiö) osalta hiilineutraaliuteen edetään jo vuoteen 2025 mennessä.

Energiantuotannossa Turun kaukolämmöstä tuotettiin vielä vuonna 2017 noin 63 prosenttia kivihiilellä, mutta Naantalin uuden polttolaitoksen myötä uusiutuvan polttoaineen osuus nousee tänä vuonna 50 prosenttiin. Tavoitteena on luopua hiilen poltosta kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Muita energiantuotannon osatavoitteita ovat:

  • Uusiutuvan energian osuus kaukolämmössä on vähintään 65 prosenttia vuonna 2021.
  • Uusiutuvan energian osuus Turku Energian myydystä sähköstä ja lämmöstä on vähintään 80 prosenttia vuonna 2025.

Tampere ei polta hiiltä tälläkään hetkellä, mutta puhtaita papereita hekään eivät saa, sillä siinä missä ilmaston ja soiden kannalta syntistä vaihtoehtoa, turvetta, on Turun energialaitoksen polttoainejakaumasta 0,2%, Tampereella vastaava osuus on 17%.

Eräs merkittävä osa-alue, jonka Turku vaikuttaa huomioineen Tamperetta kokonaisvaltaisemmin, on kaupungin yhtiöiden ohjaaminen energiakäänteen toteuttajiksi. Suurina kaupunkeina sekä Turussa että Tampereella paljon toimintoja rakentamisesta ruokapalveluihin ja joukkoliikenteen järjestämiseen tapahtuu yhtiöissä. Tampereella ilmastotavoitteet on laadittu yhteistyössä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden kanssa. Turun ilmasto-ohjelmassa mm. velvoitetaan kaupunkikonsernin yhteisöt vuodesta 2019 alkaen investointien ja hankintojen yhteydessä painottamaan ilmasto-, ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia. Lopputulos voi hyvinkin olla kaupungeissa sama, mutta velvoittavuuden kautta tavoitteen saavuttamisen voi ajatella olevan varmempaa.

Turun ja Tampereen tavoitteet ovat maailman kovimpia ja ensimmäiset laajemmat suunnitelmat tavoitteiden saavuttamiseksi on nyt tehty. Seuraavaksi nähdään, kumpi johtaa kisaa väliaikapisteillä. Itse uskon, että Turulla on selkeästi paremmat mahdollisuudet olla hiilineutraali kaupunki ensimmäisenä.