Yleinen

Enemmän kasvisruokaa, vähemmän lihaa kaupungin ruokaloihin

Meidän tulee asettaa tavoite lihankulutuksen puolittamiselle Turussa.

Viidennes Suomen ilmastopäästöistä aiheutuu tavalla tai toisella ruoasta, minkä vuoksi kaupunkien pitää arvioida ruokahankintojen ilmastovaikutuksia yhtä lailla kuin energiantuotannossa ja liikennesuunnittelussa. Siksi Turun valtuustopuolueiden pitäisi alkaa keskustella tavoitteen asettamisesta kasvisruuan osuuden nostamiselle ja liharuuan vähentämiselle kaupungin ruokapalveluissa.

Suomessa on laadukasta tutkimusta sekä osaamista kehittää uusia kasviperäisiä tuotteita. Kouluissa syödään jo nyt härkispihvejä ja nyhtökaura on tuttu tuote monissa kodeissa. Asettamalla tavoitteeksi lihankulutuksen puolittamisen, kaupunki isona ruokahankkijana viestisi maakuntamme maanviljelijöille, että kotimaisen viljan ja palkokasvin viljelylle ja tuotteistamiselle on kysyntää.

Lihankulutuksen vähentäminen kunnissa on noussut ajankohtaiseksi aiheeksi, kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 13.2.2019 äänestyksen kautta, että kaupungin tavoitteeksi tulee asettaa liha- ja maidonkulutuksen puolittaminen vuoteen 2025 mennessä. Myös Oulun valtuustopuolueet ottivat asiaan kantaa 14.2. paikallislehti Kalevan haastattelussa.

Turun kaupunginvaltuusto päätti 16.4.2018 strategiasta, jonka mukaan ilmastopolitiikan päätavoite on hiilineutraali kaupunkialue vuoteen 2029 mennessä.

Kaupungeilta puuttuu tarkka tavoitetaso

Ruoan ilmastovaikutusten vähentämisestä monilla kaupungeilla ei ole vielä selkeää tavoitetasoa. Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa tavoitteeksi on kirjattu kasvisruuan määrän lisääminen kouluissa ja päiväkodeissa sekä ilmastopäästöjä vähentävien reseptien kehittäminen. Helsingin kaupunginvaltuuston enemmistö äänesti sen puolesta, että lihankulutuksen vähentämiselle asetetaan selkeämpi tavoitevuosi ja -taso.

Turun hiilineutraaliusohjelmassa todetaan, että hankinnoissa painotetaan ilmasto-, ympäristö- ja elinkaarivaikutuksia mahdollisimman vaikuttavasti vuodesta 2019 alkaen. Helsingin tapaan myös meiltä puuttuu tavoitetaso ja -vuosi lihankulutuksen vähentämiselle. Asia on todella ajankohtainen Turussa, sillä hankintastrategiamme on juuri päivitettävänä. Oikea aika muotoilla tavoite ruokahankintojen päästöjen vähentämisestä on nyt.

Ruoalla merkittäviä vaikutuksia ilmastoon, terveyteen ja aluetalouteen

Kaupungin suurtalouskeittiöissä tarjottavan ruoan tavoitteeksi pitäisi asettaa selkeästi ravitsevuus, terveellisyys maku ja ilmastovaikutusten minimointi. Kasvisruuan määrän kasvattaminen monipuolistaisi suurtalouskeittiöissä reseptien käyttöä ja johtaisi myös nykyistä monipuolisempaan kasvisruokaanruokaan.

Turun kaupungin hankintastrategian päivitys oli kaupunginhallituksen käsittelyssä edellisenä syksynä, mutta se palautettiin valmisteluun tavoitteiden tarkentamista varten. Meidän pitää päättää pian tavoite kasvisruuan osuuden lisäämiselle. Turku tavoittelee hiilineutraaliutta nopeammin kuin Helsinki. Puhumme jo liikenteestä ja energiantuotannosta, ja seuraavaksi on aika linjata ruoan päästöjen vähentämisestä ja tähän täytyy kaikkien valtuustopuolueiden ottaa kantaa.