Yleinen

Avoimuutta julkisten varojen käyttöön – Turun on julkaistava ostolaskunsa

Suomen Kuvalehti selvitti kuluneena keväänä valtiovarainministeriön hankintoja ja julkaisi löydöksensä kesäkuun alussa. Hankinnoissa oli viestintätoimiston palveluita, jotka eivät noudattaneet ministeriön puitesopimuksen hankintamenettelyitä ja liittyivät osittain puolueen puheenjohtan työhön. Nämä tiedot johtivat valtiovarainministerin eroon.

Toimittajien löydökset mahdollisti Tutkihankintoja.fi -palvelu. Tutkihankintoja.fi on palvelu, jonka perustamisen taustalla on ollut halu tehdä julkisten varojen käytöstä avointa ja jonne ministeriöt ovat avanneet hankintatiedot kaikkien kansalaisten nähtäville. 

Ministeri Kulmunin eroon johtaneet tapahtumat ovat osoittaneet, miksi avoimuutta julkisten varojen käytöstä tarvitaan. Avoimuus ennaltaehkäisee julkisten varojen väärinkäyttöä ja mahdollistaa julkista arviointia jälkikäteenkin.

Vastaavaa avoimuutta ovat osoittaneet Suomen 11 suurinta kuntaa, jotka ovat julkaisseet ostolaskunsa avoimena datana. Turku on 12 kunnan joukossa ainoa, joka ei ole vastaavaa päätöstä tehnyt. Turun tulisi seurata ministeriön esimerkkiä ja alkaa julkistaa kaikki ostolaskunsa. Avoimuuteen on helpompi luottaa kuin suljettuun toimintaan, eikä ostolaskuljen julkaisemiselle ole esteitä, jos muut suuret kunnat ovat samaan pystyneet. 

Vaatimus ostolaskujen avaamisesta ei tule kaupungille yllätyksenä, sillä Turun kaupunginvaltuustossa on tehty aiheesta aloite valtuutettu Saara Ilvessalon (vihr) toimesta vuonna 2014 ja Janika Takatalon (kok) toimesta vuoden 2020 alussa. Kuusi vuotta asian käsittelyä ei ole kuitenkaan tuonut asiaan muutosta. Kesäkuun tapahtumat ovat osoittaneet, että julkisten varojen käytön läpinäkyvyydelle on selkeä tarve. Aikaa valmistelulle on ollut ja Turun tulisi siirtyä viimein avoimuuden paremmalle puolelle.