Yleinen

Jätepäätös on historiallinen voitto alueemme vesistöille!

Lounais-Suomen jätehuoltoalueen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevan päätös on saanut lainvoiman. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset ja Lounais-Suomen 17 kunnan alue siirtyy uuteen, keskitettyyn lietteenkuljetusjärjestelmäään.

Lainvoimainen jätekuljetuspäätös on historiallinen voitto Lounais-Suomessa.Ensimmäistä kertaa koskaan alueellamme on pitkä näkymä ja varmuus haja-asutusalueen lietehuollon kehittämiseen. Tämä on hyvä päivä asukkaille, yrityksille ja ympäristölle. Nyt voimme keskittyä lietehuollon kehittämiseen alueella.

Oikeuden päätöstä edelsi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan vuonna 2018 tekemä päätös. josta tehtiin useita valituksia. Ennen vuoden 2018 päätöstä alueella on tehty päätöksiä kiinteistönhaltijan kilpailuttaman kuljetusjärjestelmän puolesta, mutta päätöksen ovat kaatuneet oikeuskäsittelyissä. Jätelain mukaan päätöksen olisi pitänyt olla tehtynä vuonna 2013.

Jätepolitiikassa on paljon turbulenssia, mistä osoituksena päätöstä lietekuljetusjärjestelmästä käsiteltiin lopulta kahdeksan vuoden ajan. Olen ylpeä kuntien päättäjistä ja asiantuntijoista, että olemme pystyneet viemään haja-asutusalueen asukkaille ja vesistöille näin tärkeän asian viimein maaliin.

Siirtyminen keskitettyyn kuntien omistamana yhtiön järjestämään lietekuljetuskilpailutukseen mahdollistaa tehokkaampaa kuljetusreittisuunnittelua, lietehuollon kehittämistä ja aukottomampaa valvontaa. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan selvitysten mukaan alueella on vuosien ajan syntynyt huomattavasti enemmän lietettä, kuin puhdistamoihin on saapunut. 

Lainvoimainen päätös on jo sellaisenaan itseisarvo. Kaikkein isoimmat hyötyjät kahdeksan vuoden soutamisen ja huopaamisen päättymisessä kuitenkin ovat virtavedet, uimavedet ja Saaristomeri. 

Lounais-Suomessa tulee nyt voimaan kuljetusjärjestelmä, jossa 17 kunnan omistama yhtiö kilpailuttaa lietekuljetukset asukkaiden puolesta. Se on reilu ja ennustettava järjestelmä sekä asukkaille, että kilpailutuksiin osallistuville yrittäjille. Näemme seuraavina vuosina toivoakseni tehokkaasti optimoituja kuljetusmatkoja, Lounais-Suomen alueen asukkaiden palvelujen yhdenmukaistamista sekä alueellisia kilpailutuksia, joihin niin nykyisten kuin mahdollisesti uusien lietekuljetusyrittäjien on mutkatonta osallistua ja saada urakoita.