Vihreiden valtuustokauden summaus

Posted Posted in Yleinen

Turun Vihreä valtuustoryhmä julkaisi 19.6. vaalitilinpäätöksensä. Ennen tulevia vaaleja on ihan asiallista katsoa kulunutta kautta ja tehdä yhteenveto aikaansaannoksista. Valtuutetut ovat tilivelvollisia kaupunkilaisille, joten avoimuuden nimissä kaikki keinot, joilla voi seurata päätöksentekoa ja erityisesti valtuustoryhmien ajamia asioita, ovat hyviä. Vihreiden ajamia asioita kuluneella kaudella: periaatepäätös pikaraitiotien rakentamisesta runkobussijärjestelmästä Turkuun. Kesäkuussa 2011 Turku otti käyttöön Suomen […]

Vihreiden kuntavaaliohjelma

Posted Posted in Yleinen

Kevään mittaan on rakennettu valmiiksi useita kunnallisvaaliohjelmia. Keväällä hyväksyttiin mm. vihreiden valtakunnallinen kunnallisvaaliohjelma, jossa tavoitteena on vihreä, avoimempi kunta. Ohjelma rakentuu kolmelle pääteemalle: ympäristövastuullisuuteen, toimiviin palveluihin sekä avoimuuteen ja onnellisuuteen. Tuskin kukaan puoluekirjasta riippumatta on erimieltä siitä, että nämä teemat ovat tärkeitä. Turku tarvitsee puolueen ohjelmasta erityisesti avoimuutta. Päätöksenteko on karannut kauas asukkaan arjesta ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin ei uskota. […]

Joukkoliikenne huomioitava Kauppatorin kunnostuksessa

Posted Posted in Yleinen

(Mielipidekirjoitus, julkaistu Turun Sanomissa 22.4.) Kauppatorin asemakaava etenee askel askeleelta kohti valtuustokäsittelyä. Kevään aikana käydyssä kaavakeskustelussa joukkoliikenne on jäänyt täysin toriparkin jalkoihin.Maamme hallitus hyväksyi 12.4. liikennepoliittiseen selonteon johon sisältyy Turun pikaraitiotie. Mikäli hyvin käy, päästäisiin pikaraitiotietä rakentamaan Turussa vuoden 2015 tienoilla. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Kauppatorin kunnostaminen kestää toriparkin kohtalosta riippuen kahdesta viiteen vuotta, joten […]

Muistutus toriparkin asemakaavasta

Posted Posted in Yleinen

Turun kaupungin asemakaavatoimistolle ja kaupunginhallitukselle osoitettu kaavamuistutus:MUISTUTUS ASEMAKAAVASTA (VI) 006 KAUPPATORI SEKÄ AURAKADUN, EERIKINKADUN, KAUPPIASKADUN JA YLIOPISTON KATUALUEIDEN OSATYmpäristö- ja kaavoitusviraston asemakaavatoimiston asemakaavaselostuksen, asemakaavaan liittyvien selvitysten ja 15.3.2012 kaavasta järjestetyn kuulemistilaisuuden perusteella Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät Turun kauppatorin uuden asemakaavan valmistelua puutteellisena. Erityisen valitettavana pidämme keskustan pysäköintiratkaisun vaihtoehdotonta tarkastelua sekä toriparkin kaupallisten vaikutusten […]

Poliittiset nuorisojärjestöt kannustavat nuoria verenluovuttajiksi

Posted Posted in Yleinen

Kannanotto 10.2.2012 Vuosi sitten Lounais-Suomen ja Turun Demarinuoret sekä Vihreät nuoret ja opiskelijat järjestivät ystävänpäivän verenluovutustempauksen, jotta nuoret muistaisivat verenluovutuksen tärkeyden. Ystävänpäivän ollessa taas ovella, on syytä muistuttaa, että jo yksi luovutuskerta auttaa useampaa ihmistä. Verenluovuttajia tarvitaan jatkuvasti lisää. Tyypillinen verenluovuttaja on keski-ikäinen, ja koska luovuttamisen yläikäraja on 65 vuotta, ovat monet aktiiviset verenluovuttajat jäämässä […]

Suomi tarvitsee arvoisensa presidentin

Posted Posted in Yleinen

Kannanotto, 3.2.2012 Ensi sunnuntaina valitsemme maallemme uuden presidentin ja päätämme, mihin suuntaan maatamme viedään seuraavat kuusi vuotta. Me haluamme suunnan olevan kohti avoimuutta, suvaitsevaisuutta ja heikoimmista huolehtimista. Kahdesta hyvästä ehdokkaasta Pekka Haavisto on oikea henkilö tähän tehtävään. Mielestämme on tärkeää, millaista arvomaailmaa presidentti edustaa ja mihin kysymyksiin hänellä on rohkeutta tarttua. Presidentti on paitsi arvojohtaja, […]

Turun ViNO haastaa kehittämään lukioiden ja ammattioppilaitosten opinto-ohjausta

Posted Posted in Yleinen

Kannanotto 18.1.2012Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ovat huolissaan Turun ammattioppilaitoksissa ja lukioissa opiskelevien saamasta ohjauksesta. 17.1. toisen asteen opiskelijat vierailivat Turun korkeakouluissa ja tutustuivat eri koulutusaloihin. Jotta nuoret voivat valita tulevan opiskelupaikkansa, tarvitaan kuitenkin paljon työtä tietoisuuden lisäämiseksi.”Yksi suurimpia syitä sille, miksi nuorten on vaikea hahmottaa tulevaisuuden koulutuspolkuaan, on henkilökohtaisen ohjauksen vähäisyys toisella asteella. Turun […]

Turun ViNO: Vuonna 2012 tyrmätään Turun tauti

Posted Posted in Yleinen

Kannanotto, julkaistu 16.12.2011 Turun ViNO: Vuonna 2012 tyrmätään Turun tauti Turun vihreät nuoret ja opiskelijat pitävät vuoden 2012 kunnallisvaaleja hyvänä tilaisuutena parantaa Turun tauti ja tuulettaa Turun ummehtunutta hallinto- ja päätöksentekokulttuuria. Turun kunnallispoliitikkojen vanha kaarti on jo vuosikymmenten ajan pyörittänyt kaupungin päätöksentekoa suljettujen ovien takana. Ensi syksyn kunnallisvaaleissa Turun valtuuston voimasuhteet tuskin pysyvät ennallaan. Tämän […]