Niina

Tätä minä olen

Päätin jo nuorena, että teen kaikkeni ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden pysäyttämiseksi. Kaupungit ovat oikeita paikkoja tehdä suuria suunnanmuutoksia, sillä kaupungissa voimme toimia nopeasti yhteisten tavoitteiden eteen. Reittini politiikkaan oli mutkainen – ainoa vaikuttajaksi minua ajanut asia on ollut syvä kokemus siitä, että maailma on monelle epäoikeudenmukainen. Taustani on pienituloisen perheen arjessa, jossa unelmat kietoutuvat sen ympärille, että työllä voi maksaa elämisen kulut. Olen löytänyt vihreästä politiikasta paikan, johon juureni yltävät. Vihreät puolustavat sitä, mitkä on kaikkein tärkeintä, niitä joilla on suurin tarve avulle ja niitä, joilla ei ole omaa ääntä. Sillä asialla olen liikkeellä.

Valtuustotyö

Politiikan tehtävä on vaalia, suojella ja lisätä sitä, mikä on kaupunkilaisille arvokkainta. Kävelykadut, vanhat puutalot ja Ruissalon metsät tarvitsevat puolustajansa. Vaikutan Turun kaupunginvaltuutettuna, koska ilmastonmuutoksen torjumisessa, naisten tasa-arvossa, nuorten mielenterveyden tukemisessa ja pienituloisten arjen helpottamisessa ei ole vielä onnistuttu.

Toimin tällä hetkellä kaupunginvaltuutettuna, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan puheenjohtajana ja Turun ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtajana. Ympäristön suojeu ja koulutukseen satsaaminen ovat tärkeimpiä hyvinvointia ja mahdollisuuksia kaikille lisääviä teemoja. Siksi olen unelmatehtävissäni.

Työkokemukseni

Olen ammatiltani vaikuttamistyön asiantuntija ja identiteetiläni Turkua rakastava feministi. Haluan ympäristön ja hyvinvoinnin näkökulmasta kestävämpiä ja oikeudenmukaisempia kaupunkeja, joita suunnitellaan kaikille, ei vain heille joiden ääni kuuluu koviten.

Työskentelen parhaillaan vaikuttamistyön asiantuntijana lastenoikeuksien järjestö Plan International Suomessa. Työssäni varmistan, että globaalisti tytöillä olisi paremmat mahdollisuudet päättää omasta elämästään ja kehostaan, kouluttautua ammattiin ja elää maailmassa, jossa ilmastonmuutos on torjuttu.

Myös aiemmissa työpaikoissani olen työskennellyt vaikuttamistyön parissa. Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin vaikuttamistyön asiantuntijana edistin nuorten hvyinvointia ja nuorten äänen kuulumista ilmastopäätöksissä. Luomuliiton edunvalvontajohtajana olen edistänyt kestävää maatalouspolitiikkaa ja Varsinais-Suomen liiton edunvalvontatyössä vaikutin maakunnalleni keskeisiin poliittisiin tavoitteisiin. Olen myös työskennellyt Ville Niinistön avustajana eduskunnassa sekä opiskelijajärjestöjen edunvalvontatyössä.

Koulutukseni

Olen opiskellut Turun ammattikorkeakoulussa kestävän kehityksen koulutusohjelmassa ympäristösuunnittelijaksi. Lisäksi olen valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopiston kansainvälisessä Itämeriohjelmassa. Olen siis ympäristöön painottunut humanisti.

EU-päättäjä

Vaikutan myös Suomen vihreiden edustajana EU:n paikallispäätöksentekoa edustavassa Alueiden komiteassa ilmasto-, ympäristö-, energia ja avaruuspolitiikkaa käsittelevässä valiokunnassa.