Lietepäätöksen puolesta puhuvat lainsäädäntö ja ympäristövaatimukset

Posted Posted in Yleinen

Keskustan Henna Takatalo kirjoitti 9.12. Turun Sanomissa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan lietteenkuljetuspäätöksestä. Lautakunta päätti 25.10. että sako- ja umpikaivotalouksissa siirrytään jätehuoltoalueella kiinteistön omistajan järjestelmästä kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen. Jätehuoltolautakunnan tehtävänä on määritellä, miten jätehuolto järjestetään jätehuoltoalueella, joka on 17 kunnan perustama. Alueen kunnat omistavat yhdessä perustamansa yhtiön, Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n. Lautakunnan tehtävä taas on toteuttaa jätelakia ja huomioida […]