Yleinen

Vihreiden kuntavaaliohjelma

Kevään mittaan on rakennettu valmiiksi useita kunnallisvaaliohjelmia. Keväällä hyväksyttiin mm. vihreiden valtakunnallinen kunnallisvaaliohjelma, jossa tavoitteena on vihreä, avoimempi kunta. Ohjelma rakentuu kolmelle pääteemalle: ympäristövastuullisuuteen, toimiviin palveluihin sekä avoimuuteen ja onnellisuuteen. Tuskin kukaan puoluekirjasta riippumatta on erimieltä siitä, että nämä teemat ovat tärkeitä.

Turku tarvitsee puolueen ohjelmasta erityisesti avoimuutta. Päätöksenteko on karannut kauas asukkaan arjesta ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin ei uskota. Minusta on turkulaisena kauan tuntunut siltä, että asukkaan on hyvin vaikea saada halutessaan tietoa päätöksenteosta. Mitä sitten pitäisi parantaa? Miten avoimuutta lisätään? Kuntavaaliohjelmamme mukaan näin:

Vihreässä kunnassa päätöksenteko ei karkaa ihmisten ulottumattomiin, eivätkä hyvät ideat juutu byrokratiaan. Kuntalainen pääsee vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Asukkaat ovat suunnittelun voimavara, ja kunta hyödyntä heidän asuinalueisiin ja palveluihin liittyvää asiantuntemustaan aktiivisesti. Kunnan asukas tietää, keneen olla yhteydessä asuinalueensa asioissa.

Päätöksenteko tapahtuu avoimesti ja riippumattomasti päivänvalossa ja kestää sen. Kaavojen valmisteluun osallistuvat ja niistä päättävät luottamushenkilöt eivät saa samanaikaisesti istua suurten kauppaketjujen hallintoneuvostoissa tai vastaavissa eturistiriitoja synnyttävissä toimielimissä. Vähimmäisvaatimuksena on päättäjien sidonnaisuuksien julkistaminen.

Exactly.

 Tutustu koko ohjelmaan