Yleinen

Annetaan Turun asukkaille ääni

Mielipidekirjoitus
Julkaistu Turun Sanomissa 17.7.2012

Turku on meidän kaikkien kaupunkimme, mutta mukaan sen kehittämiseen on hyvin vaikea päästä. Turussa resursoidaan surkeasti asukasosallistamiseen, minkä vuoksi asukkailla on vähän mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaupungin kehittymiseen.

Turun kaupunginvaltuusto päätti sanoa ei asukkaiden omaehtoiselle aktiivisuudelle ja kaupungin kehittämiseen osallistumiselle päättämällä lopettaa aluekumppanuustoiminnan vuonna 2009. Aluekumppanuutta vedettiin vuodesta 2007 saakka palvelualueittain palkattujen koordinaattoreiden johdolla. Toiminta edisti kansalaisvaikuttamista, aluekumppanuuden ansiosta turkulaisilla oli mahdollisuus osallistua asuinalueen kehittämiseen keskustelutilaisuuksissa ja saamalla asiantuntijoilta tietoa aluettaan koskevista muutoksista ennen ja niihin vaikuttamisesta. Aluekumppanuudessa tehtiin elintärkeää työtä: tuotiin virkamiehet, poliitikot ja asukkaat lähemmäs toisiaan.

Turun tulee pikimmiten seuraavalla valtuustokaudella luoda uudet käytänteet asukkaiden osallistamiseen. Emme voi sulkea kaupunkilaisia pois vaikuttamisesta ja tiedonsaannista säästöverukkeilla. Kaupunkilaisten tulee olla tasa-arvoisessa asemassa mahdollisuuksien ja tiedon saannin kanssa suhteessa kaupungin päätöksentekoon. Tulee olla malli, johon jokainen voi halutessaan osallistua vauvasta vaariin, asuinalueesta ja työajoista huolimatta.

Paras tuntemus alueiden kehittämisestä on sen omilla asukkailla. Turku häviää, jos se ei halua hyödyntää tätä arvokasta tietoa. Turku on yhteinen kaupunkimme, mutta kaupungin täytyy alkaa osoittamaan että sen asukkailla on merkitystä.

Edesmenneessä aluekumppanuushankkeesta tiedotettiin reippaasti turkulaisia