Yleinen

Lama-ajan yritysasenteet uusiksi

Posted

Milipidekirjoitus, julkaistu Turun Sanomissa 11.10.2012

Turun yrittäjät ry:n puheenjohtaja Pentti Salonen vaatii (TS 9.10.) kolumnissa kaupungin päättäjiltä enemmän huomiota yrittäjille. On totta, että kaupungin pitäisi tehdä vahvempaa elinkeinopolitiikkaa.

Samalla kun kaavoitetaan laajoja asuinalueita suurilla asukasmäärätavoitteilla, ei saisi unohtaa työpaikka-alueiden kehittämistä. Turku tarvitsee lisää työpaikkoja, ja vastaus löytyy osaltaan yrittäjyydestä.

Yrittäjyyteen tulee kannustaa. Kaupunki voi toimia linkkinä yrittäjien sekä nuorten ja koulujen välillä puhuen yrittäjyyden mahdollisuuksista. Laman lapset ovat kasvaneet liian yritysvastaisessa ilmapiirissä. Asenteita olisi aika päivittää. Yrityshautomot, harjoitusyritykset ja oppilaiden yritysvierailut ovat pieniä keinoja, joilla otetaan suuria askelia yrittäjyystietoisuuden kasvattamisessa.

Salonen mainitsee kuluvana vuonna käynnistetyn yritysvaikutusten arvioinnin, jossa kaupungin päätöksissä arvioidaan vaikutukset yrittäjyyteen. Suunta on oikea, mutta toimet vielä riittämättömiä.

Turun elinkeinoelämän kehittämisessä parhaita asiantuntijoita ovat yrittäjät itse. Tätä asiantuntijuutta pitäisi hyödyntää monipuolisemmin: järjestämällä yrittäjäfoorumeita ja keskustelemalla kaupungin kaikista uusista hankkeista, eikä vain kaavoituksesta.

Kuten kaikki muutkin osalliset, pitäisi yrittäjiä osallistaa päätöksentekoon yli hallintokuntarajojen. Jos kaikkien yhteinen tavoite on Turku, jossa syntyy jatkuvasti uutta elinkeinoelämässä, niin eiköhän etsitä keinot yhteistyöllekin.

Ja juttu löytyy Turun Sanomista