Yleinen

Maahanmuuttajanuoret mukaan

Posted

Sanotaan, että yksikin syrjäytynyt nuori on liikaa. Entä sitten, kun joka viides nuori syrjäytyy? Nuorten syrjäytyminen on ongelma, mikä vaatii pikaisia ratkaisuja. Tilastokeskuksen mukaan suomen- ja ruotsinkielisistä nuorista 3,7 % ovat syrjäytyneitä. Vastaavanikäisen maahanmuuttajataustaisten nuorten keskuudessa luku on 20 %.

Syrjäytyneellä tarkoitetaan nuorta, jolla ei ole peruskoulun jälkeistä koulutusta, ja joka ei opiskele eikä käy töissä. Toisin sanoen siis maahanmuuttajanuoret saavat vähemmän koulutusta kuin kantaväestö. Ensi vuonna voimaan astuu hallitusohjelmassa sovittu nuorisotakuu, joka takaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Tähän liittyvän koulutustakuun taas pitäisi hoitaa jokaiselle juuri peruskoulunsa päättäneelle koulutuspaikka.

Nuorten syrjäytyminen on kuntien haaste. Keinoja ratkaisuiksi on paljon. Valmistavassa koulutuksessa parannetaan nuorten kielitaitoa ja tulevissa opinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia ja elämänhallintaa. Oppilaitoksissa pitää olla enemmän henkilökohtaista ohjausta tulevaisuuden koulutusvalintoja varten. Kaupunki voi työllistää itse nuoria ja toimia linkkinä nuorten ja työnantajien välillä. Oppisopimuskoulutusta voidaan lisätä ja sen laatua parantaa. Myös maahanmuuttajataustaisten vanhemmat tarvitsevat enemmän tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, sillä etniseen taustaan katsomatta, vaikuttavat vanhemmat usein nuorten koulutusvalintoihin.

 Nuorten tulevaisuudesta säästäminen on aina väärä vaihtoehto. Mielestäni Suomessa pitää jokaiselle olla mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittää. Maahanmuuttajanuorten kouluttautumista tulisi siis tukea erityisesti, jotta omien rahkeiden riittämistä voisi edes kokeilla. Ratkaisun avainten pitäisi löytyä Turun käsistä, sillä nuoriso- ja koulutustakuu tehdään kunnissa.