Yleinen

Minkä värinen Turku on seuraavat neljä vuotta?

Posted

Turkua väritetään kuin viimeistä päivää. Minun värikynieni määrä seuraavalle neljälle vuodelle selviää sunnuntaina vaaleissa. Olen kirjoittanut tähän, miten minun mielestäni kaupunkia väritetään kunnallispolitiikassa.

Millaisia kyniä sinun mielestäsi tarvitsemme? Tule juttelemaan kanssani Vihreiden vaalimökille kävelykadulle tänään klo 16-17 tai sunnuntaina klo 10-12. Kuulisin mielelläni juuri sinun ajatuksiasi kaupunkimme kehittämisestä: ennen ja jälkeen vaalien.

Turkuun tarvitaan lisää värejä.

Kapunkiamme harmaannuttaa vanhat päätöksentekotavat: suljetut ovet, tiedon pitäminen salaisena ja verkostot, joissa kaupunkilaisten asioista päätetään sulle-mulle periaatteella.

Värikkäämmässä Turussa kaikkien ääni kuuluu. Valtuuston kokoukset lähetetään internetissä ja kaupunkilaiset tietävät, mitä valtuutetut puhuvat.Lautakuntien kokoukset ovat avoimia ja netissä on nähtävillä asiat niiden valmisteluvaiheessa eikä vasta päätöksenteon jälkeen.

Turkuun tarvitaan monivärisiä mahdollisuuksia vaikuttaa. Politiikka ei kiinnosta monia sen vuoksi, että asioihin on vaikea vaikuttaa itse.

Värikkäämmässä Turussa kehitetään osallistumismahdollisuuksia. Turkuun perustetaan nuorisovaltuusto ja kuntalaisten allekirjoittamat aloitteet johtavat käsittelyyn ja kansanäänestykseen. Asioihin voi lausua oman mielipiteensä niiden valmisteluvaiheessa. Lähidemokratiaa kehitetään: Turkuun perustetaan kaupunginosittain päätöksentekoelimiä, jotta oman lähialueen asioista kiinnostuneet voivat päättää asioista. Kuntia ei yhdistetä, ennenkuin lähidemokratia ratkaistaan ja turvataan asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet.

Turku on nuorten kaupunki. Nuoria varten kaupunki järjestää koulutusmuotoja ja luo työpaikkoja. Monia nuoria kuitenkin putoaa kelkasta: peruskoulun jälkeen ei löydetä koulutuspaikka tai koulut jää kesken. Korkeakoulututkinnon suorittaneet jäävät työttömiksi ja uravalinnat ovat epäselviä.

Värikkäämmmässä Turussa nuoret saadaan jäämään kaupunkiin ja ottamaan se omakseen. Kouluissa on riittävästi yksilöllistä opinto-ohjausta, jotta nuoret saavat tiedon kaikista mahdolisuuksista. Turussa on värikkäitä erilaisia koulutuspaikkoja: monipuoliset lukiot, hyvät ammatti-instituutit, työllistävät oppisopimuskoulutukset. Oppimismahdollisuudet ovat elinikäisiä: Turussa on monipuolista aikuis- ja täydennyskoulutusta sekä työväenopistoja, joissa kuka tahansa voi halutessaan oppia lisää. Maahanmuuttajanuorille järjestetään valmentavaa koulutusta, jotta myös he voivat opiskella niin pitkälle kuin rahkeet riittää. Kaupunki tukee aloittelevia yrittäjiä ja toimii linkkinä työpaikkojen ja koulujen välillä. Työvoimatoimistosta saa aina ohjausta ammatinvalintaan ja uudelleenkouluttautumiseen.

Tule mukaan värittämään! Kerro ajatuksistasi, kuulen niitä mielellän vaalien jälkeenkin, jolloin työ vasta alkaa.