Yleinen

Vihreät nuoret ja opiskelijat: Isona minusta ei tule moniongelmaista

Posted

Tiedote
26.10.2012

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO vaatii syrjäytymisen ehkäisemiseksi kodinhoitajien palauttamista kuntiin sekä huolenpitoa armeijapudokkaista. ViNO osallistuu vaalien alla velloneeseen keskusteluun syrjäytymisen ehkäisystä julkaisemalla oman syrjäytymisen ehkäisypakettinsa.

Presidentin työryhmän syyskuun alussa julkaisema tavallisia.fi-sivusto keskittyi parempien perheiden pullantuoksuiseen arkeen. ViNO pitää presidentin työryhmän ehdotuksia täysin riittämättöminä.

– Osa puolueista on halukkaampia käyttämään yhteiskunnallisia keinoja syrjäytymisen ehkäisemiseen ja purkamiseen kuin toiset. Perehdy puolueiden kantoihin, seuraa niiden toimintaa vaalien välillä, valitse mielestäsi hyviä toimia ajava ehdokas ja äänestä, kehottaa ViNOn puheenjohtaja Aleksi Laine.

Ehkäisypaketissaan ViNO vaatii mm. varallisuuseroja kuriin ja tulonsiirtoja köyhimmille, tukea elämän taitekohtiin ja panostuksia hallintokuntien rajat ylittävään ennaltaehkäisevään työhön.

ViNO tervehtii ilolla epatavallisia.fi-sivustoa, jonka tekijöihin kuuluu nuorisotyöntekijöitä, ehkäisevän päihdetyön tekijöitä, terveydenhoitajia, koulupsykologeja, opettajia, sosiaalityöntekijöitä ja tutkijoita. Sivusto toivottaa tervetulleeksi ehdotukset keinoiksi syrjäytymisen vastaiseen taisteluun myös presidentin valtaoikeuksien ulkopuolelta. ViNO on lisännyt oman pakettinsa epatavallisia.fi-sivustolle.

Lue ViNOn syrjäytymisen ehkäisypaketti kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Aleksi Laine, 040 527 04 54
Hanna Hakko

Järjestöllä on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa.