Yleinen

Turku-sopimus on valmis

Turun vihreiden valtuustoryhmä: Ryhmien välinen Turku-sopimus saatu valmiiksi – tästä alkaa työ tavoitteiden konkretisoimiseksi
Tiedote
15.12.2012

Vihreiden valtuustoryhmä on tyytyväinen Turun puolueiden välisissä neuvotteluissa aikaansaatuun sopimukseen, jolla lähes kaikki valtuustoryhmät lähtevät tekemään töitä seuraavaksi neljäksi vuodeksi Turun taloudellisen tilanteen parantamiseksi ja palvel

uiden turvaamiseksi. Vihreät haluaa olla mukana kantamassa vastuuta vaikeana aikana. Talouden tasapainosta huolehtiminen on vihreille tärkeää, koska siinä on kyse oikeudenmukaisuudesta: tulevien sukupolvien pitää pystyä huolehtimaan omista palveluistaan sen sijaan, että suurin osa varoista kuluisi kuluttamiemme velkojen ja niiden korkojen takaisinmaksuun.Vihreiden valtuustoryhmä olisi mielellään nähnyt myös vasemmistoliiton mukana sopimuksessa. Joka tapauksessa vihreät tekee vasemmistoliiton kanssa mielellään yhteistyötä jatkossakin.Vihreiden valtuustoryhmä on tyytyväinen ajan haasteista huolimatta sopimukseen mukaan saamiinsa vihreisiin linjauksiin. Kirjaukset energian käytön tehostamisesta, ilmasto- ja ympäristö- sekä kestävän kaupunkiliikenteen tavoitteiden tarkistamisesta ja pikaraitiotiestä ovat sopimuksessa mukana yleisluontoisina sopimuksen hengen mukaisesti. Tästä alkaa työ näiden tavoitteiden konkretisoimiseksi kevään aikana tehtävään kaupunkistrategiaan.Palveluissa vihreille tärkeää on halu panostaa ennaltaehkäisyyn, jolla lisätään hyvinvointia ja vähennetään tarvetta raskaisiin palvelumuotoihin. Kaupungin vetovoiman kehittäminen tiukkoinakin aikoina on vihreiden ryhmän mielestä oleellista: kaupunkiympäristön viihtyvyyteen investointi tuo uusia ihmisiä, työpaikkoja ja ajatuksia kaupunkiin. Työpaikkojen tarve Turussa on suuri, joten vihreät pitää hyvänä, että yrittäjyys on näkyvästi esillä sopimuksessa. Erityisesti pienyrittäjiä on tuettava entistä paremmin. Vihreiden keskeinen tavoite asioiden valmistelun ja päätöksenteon avoimuudesta ja vuorovaikutteisuudesta on myös mukana sopimuksessa; jo tällä kaudella kaupunginhallituksessa päätettävät osallisuuslinjaukset ovat hyvä alku sille, että kaupunkilaiset pääsevät paremmin vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Lisätietoja:
Elina Rantanen
Vihreiden valtuustoryhmän väliaikainen puheenjohtaja

Aamusetin uutinen 15.2.