Yleinen

Turun opiskeluterveydenhuollon retuperä

Posted

Turun kaupunginvaltuusto 8.4.2013

Valtuustoaloite Turun kaupungin opiskeluterveydenhuollon tilanteen selvittämisestä

Allekirjoittanut esittää, että Turun kaupungin opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä tehdään selvitys sekä laaditaan suunnitelma siitä, kuinka opiskeluterveydenhuollon resursointi saadaan sosiaali- ja terveysministeriön antamien suositusten tasolle.

Turun kaupungin järjestämän opiskeluterveydenhuollon piirissä osoitteessa Hämeenkatu 10 järjestetään Turun ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Turun ammatti-instituutin opiskelijoiden terveydenhuolto.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 § mukaan kunnan perusterveydenhuollon on järjestettävä opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten sekä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille heidän kotipaikastaan riippumatta.

Ammattikorkeakoulujen opiskelijoita opiskeluterveydenhuollossa palvelevat vakinaisesti palkattuna kolme terveydenhoitajaa ja kaksi lääkäriä.

2011 voimaan tulleen asetuksen mukaan toisen asteen opiskelijoille tehdään terveystarkastukset opiskeluterveydenhuollossa. Toimeenpanoon ei ole kohdennettu lisäresurssia tarkastusten suorittamista varten, ja tarkastusten tekeminen on heikentänyt entisestään opiskeluterveydenhuollon saatavuutta. Toisen asteen opiskelijoiden lisäksi opiskeluterveydenhuollon piiriin kuuluu yli 10 000 opiskelijaa. Opiskeluterveydenhuollossa ei hoideta akuutteja sairauksia, vaan tarvetta ohjataan kunnalliseen perusterveydenhuoltoon. Tästä huolimatta opiskeluterveydenhuollon henkilöstö ei riitä opiskeluterveydenhuollolle kuuluvien tehtävien hoitamiseen.

Opiskelijoille suunnatut opiskeluterveydenhuollon resurssit ovat Turussa äärimmäisen alimitoitetut sekä palveluiden tarpeeseen että valtakunnallisiin suosituksiin nähden. Tällä hetkellä terveydenhoitajien vastuulla on 1800–3000 opiskelijaa, kun suositus on 800–1000 opiskelijaa.

Mielenterveyteen liittyvät asiat ovat opiskeluterveydenhuollon työntekijöiden mukaan yksi tavallisimmista käyntisyistä vastaanotolla. Erityisen kestämättömällä tasolla ovat opiskeluterveydenhuollon mielenterveyspalvelut. Opiskeluterveydenhuollossa työskentelee yksi psykologi. Psykiatriaan erikoistunutta sairaanhoitajaa ei ole, eivätkä perustason psykologiset palvelut ole näin ollen osa opiskeluterveydenhuollon kokonaisuutta.

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2012 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että peruspalvelulautakunnalle osoitettu miljoonan lisäraha tulee käyttää lastensuojeluun, tehostetun palveluasumisen lisäämiseen, hammashuollon oman tuotannon lisäämiseen sekä mielenterveyspalveluihin. Määrärahasta 100 000 € päätettiin peruspalvelulautakunnan kokouksessa 14.11. käyttää erityisesti ammattikorkeakoulun opiskelijoiden psykososiaalisten palvelujen lisäämiseen. Opiskelijaterveydenhuolto sai ensimmäisen ylimääräisen ammattikorkeakouluopiskelijoiden mielenterveyteen keskittyvän psykologin syyskuun puolivälissä. Lokakuun alussa aloitti vielä kaksi psykologia. Kevään 2013 alussa opiskeluterveydenhuollossa on yksi psykologi. Näin ollen pysyvää lisäresurssia ja uusia palkkauksia ei opiskeluterveydenhuoltoon ole tehty.

Viimesyksyinen panostus on ollut tilapäinen. Turun opiskeluterveydenhuollon saattamiseksi riittävälle tasolle esitän että Turun kaupungin opiskeluterveydenhuollon tilanteesta tehdään sekä nykytilan selvitys että suunnitelma opiskeluterveydenhuollon resursoinnin saattamiseksi sosiaali- ja terveysministeriön suositusten tasolle.

Niina Ratilainen
Kaupunginvaltuutettu