Yleinen

Vastuutonta taloudenpitoa

Kasvatus- ja opetuslautakunta keskusteli pitkään kokouksessaan 17.4. opetuksen taloustilanteesta. Kokouksessa käsiteltiin operatiivisia palvelutuotantosopimuksia, jossa linjataan tarkemmin vuoden 2013 toiminnoista varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja ruotsinkielisessä opetuksessa.
Vihreät äänestivät pohjaesityksen mukaan, jossa sopimukset hyväksyttiin, paitsi varhaiskasvatuksen osalta. Kokouksessa esitettiin sopimuksiin myös muutoksia sekä lisäbudjettiesityksen laadintaa varhaiskasvatuksen osalta. Olemme siis sitä mieltä, että tässä vaiheessa tehty lisäbudjettiesitys on huonosti ajoitettu, väärin varhaiskasvatusta kohtaan, eikä sitä voi hyväksyä.
Budjetit myönnetään vuosittain ja elämme nyt huhtikuuta. Rahat eivät ole loppu tässä vaiheessa vuotta missään. Päätöksenteossa on toki käytettävissä ennusteet, miten tilanne tulee kehittymään nykyisen valossa. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vaikea ja on todennäköistä että myönnetty budjetti ei tule riittämään vuoden loppuun saakka.
Tässä vaiheessa tehty lisäbudjettiesitys varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta olisi ikävästi tehty kouluja ja päiväkoteja kohtaan. Taloustilanne tiedetään syksyllä, kun vuodesta on eletty puolet, kun tiedetään miltä tilanne oikeasti näyttää.
Jos vasemmisto ja SDP olisi saanut tänään tahtonsa läpi, olisi kasvatus- ja opetuslautakunta esittänyt lisäbudjettia valtuustolle. Lisäbudjettia ei tultaisi tässä vaiheessa hyväksymään, edes esitetyistä ryhmistä valtuustossa.
Vastuullista kaupungin talouden pitoa on se, että tilanne arvioidaan syksyllä lisäbudjetin osalta, kuten lautakunta nyt päätti.