Yleinen

Menisitkö sinä töihin ilman palkkaa

Lukijan kolumni, Turun Sanomat 10.5.2013

On se aika keväästä, kun tuhannet opiskelijat ovat joko aloittaneet onnellisena harjoittelupaikassaan tai ovat hyvin ahdistuneita, koska sopivaa paikkaa ei ole löytynyt.

Turku on opiskelijoiden kaupunki ja se näkyy työnantajille lukuisina kesätyö- ja harjoittelupaikkahakemuksina.

Ammattikorkeakouluopiskelijoilla on tutkinnon laajuudesta riippuen vuosittaisia pakollisia harjoittelujaksoja, joiden suorittaminen painottuu keväälle.

Harjoittelupaikkoja ei ole korkeakoulukaupungissa helppo saada, varsinkaan sellaisia, missä työstä maksetaan palkkaa. Mitä heikommaksi yleinen taloustilanne on lipunut, sitä vähemmän erityisesti viimeksi mainittuja on ollut tarjolla.

Useat työnantajat ovat huomanneet korkeakouluopiskelijoiden olevan halpaa, usein jopa ilmaista työvoimaa. Kehitys on huolestuttavaa, enkä voi olla kummastelematta työnantajien ajattelumaailmaa työn ja osaamisen arvostuksessa.

Kierre, jossa opiskelijoille tarjotaan tarkoituksella palkatonta harjoittelua aiheuttaa vakavia vaikeuksia opiskelijoiden toimeentuloon. Se myös aliarvioi niin opiskelijan harjoittelupanosta kuin työnantajan tarjoamaa työtä.

Perusteet palkattoman harjoittelun puolesta ovat vähäisiä, eivätkä vakuuta. Harjoittelu on ammattialan työelämän kokemusten kartuttamista ja oppimista varten.

Hyvässä harjoittelussa opiskelija saa muilta työntekijöiltä ohjausta. Työnantajalle ei silti koidu työntekijöiden antaman ohjauksen kautta niin paljon kustannuksia, ettei opiskelijalle voida maksaa harjoitteluajan palkkaa.

Opiskelijat hyödyttävät palkattuinakin harjoittelijoina työpaikkoja. Heidän mukanaan tulee koulutuksen kautta uutta tietoa, ideoita ja energiaa työpaikoille.

Parhaimmassa tapauksessa harjoittelussa koulutetaan työpaikan tulevaa, jo valmiiksi työpaikan toimintaan perehtynyttä osaavaa työvoimaa.

Palkattomassa harjoittelussa opiskelija saa opintotukea, jolla ei elä. Tämän vuoksi opiskelijat käyvät töissä. Hulluimmissa tilanteissa terveysalan opiskelija tekee päivävuoron palkatonta harjoittelua ja iltavuoron työntekijänä täysin samaa työtä toimeentulonsa vuoksi.

Tämän ei voi ajatella lisäävän opiskelijan motivaatiota antaa harjoittelupaikalle kaikkensa, tehdä harjoittelussa parhaansa ja omaksua uutta tietoa ja taitoa.

Peräänkuulutan työnantajien vastuuta palkata kaupunkiimme osaavia opiskelijoita harjoittelijaksi. Opiskelijat ovat tulevaisuuden työntekijöitä ja osaajia jo opiskeluaikanaan.

Palkattomat harjoittelut eivät ole vastuullista työnantajapolitiikkaa eivätkä houkuttelevia työnantajia tuleville työnhakijoille.