Yleinen

Valtuustoaloite lautakuntien avoimuuden lisäämisestä

Posted

Turun kaupunginvaltuusto 27.5.

Kaupungin päätöksenteon seuraaminen on kuntalaisen perusoikeus. Turussa on mahdollisuus osallistua valtuuston kokouksiin ja valtuuston kokouksessa 6.5.2013 päätettiin kokeilusta valtuuston kokousten lähettämisestä verkossa.

Päätöksenteon avoimuus toteutuu kuitenkin heikosti lautakuntatasolla. Lautakunnilla on vaihtelevia käytänteitä liittyen läsnäolo-oikeuden myöntämiseen ja kuntalaisille avointen kokousten järjestämiseen. Kaiken kaupungin päätöksenteon pitää tapahtua turkulaisten ulottuvilla ja ehdoilla niin, että päätöksenteko kaikilla tasoilla on mahdollisimman avointa.

Varajäsenet saavat vain osassa lautakunnista osallistua alkukauden koulutuksiin, jos varsinainen jäsen on paikalla. Käytäntö ei tue lautakunnan varajäsenten osaamisen kasvamista. Itse kokouksiin varajäsenet eivät ole perinteisesti saaneet osallistua, mikäli varsinainen jäsen osallistuu – ei, vaikka tämä tehtäisiin ilman kokouspalkkiota, pelkällä läsnäolo- ja mahdollisesti puheoikeudella sekä puhtaasti varajäsenen kiinnostuksesta ja tiedonsaantihalusta. Varajäsenen oikeus osallistua haluamiinsa kokouksiin (pois lukien ne, joissa käsittelyssä on salaisia asioita) paitsi parantaisi tiedonkulkua, myös tuottaisi laadukkaampia päätöksiä varajäsenten osallistuessa kokoukseen joskus päättävinä jäseninä.

Esitämme että toimielimille luodaan ohjeistus avoimuuden lisäämiseksi ja tasa-arvon takaamiseksi toimielinten käytänteissä. Lautakuntien käytäntöjen kehittämisessä tulee huomioida varajäsenten mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja kokouksiin. Ohjeistuksiin tulee sisältyö kuntalaisten mahdollisuus osallistua säännöllisesti avoimiin kokouksiin ja seurata päätöksentekoa muun muassa verkkolähetysten kautta.

Niina Ratilainen
Saara Ilvessalo