Yleinen

Ikärasismi ei korjaannu nuorten työntekijöiden syrjinnällä

Posted

Turkulainen 14.6. 2013

Ammattiyhdistysliikkeen näkemykset työntekijöiden irtisanomissuojasta ovat herättäneet alkuviikon aikana ihmetystä, etenkin nuorten keskuudessa.

Työurien pidentämiseksi on keskusteltu mahdollisuudesta siirtää irtisanomispaineita ikääntyneiden työntekijöiden harteilta nuorille. Viikonlopun Helsingin Sanomissa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala esitti yhtenä keinona jopa ns. Ruotsin malliin siirtymistä, jossa viimeisimpänä taloon tulleet irtisanotaan tarvittaessa ensimmäisenä.

Useissa tapauksissa tämä menettely kohdistuisi erityisesti nuoriin työntekijöihin, mutta se pilkkoisi työuria myös yleisemmin. Valitettavan monilla työpaikoilla turvaudutaan jo nykyisin jatkuviin pätkätöihin ja ketjutettuihin määräaikaisiin työsuhteisiin. Ruotsin malliin siirtymien heikentäisi tilannetta entisestään.

Moni onkin kimmastunut viikonvaihteen keskusteluista eikä suotta. Työnantajan näkökulmasta irtisanomisperusteet eivät saa liittyä työntekijän fyysisiin ominaisuuksiin kuten ikään. On vaikea käsittää, että ikääntyneisiin työntekijöihin kohdistuvan syrjinnän korjauskeinoksi esitetään taakan vierittämistä nuorille.

Ratkaisuja ikääntyneiden työnteon helpottamiseksi tulee etsiä pehmeistä keinoista. On tärkeää pohtia, kuinka työssä jaksettaisiin kauemmin, ikääntyneet työllistyisivät uudelleen nykyistä helpommin ja työpaikkaa olisi mahdollista vaihtaa pelkäämättä korkean iän vaikuttavan palkkauspäätökseen.

Positiivisilla toimilla saadaan parempaa aikaan. Työnantajaa voidaan kannustaa palkkaamaan ikääntyneitä töihin ja monilla työpaikoilla on hyviä kokemuksia siitä, kuinka ikääntyneiden työtehtäviä on voitu muokata ja työssä jaksamista tukea saavuttaen vielä parempia tuloksia.

Pitkää työ- ja elämänkokemusta pitää arvostaa. Keinoja löytyy varmasti: naapurimaassamme Ruotsissa vallitsee kulttuuri, jossa työntekijät haluavat hyvin usein jatkaa työssä vapaaehtoisesti paljon eläkeikärajaa pidempään.

Työntekijäjärjestöjen tulisi pohtia ennen syksyn työmarkkinaneuvotteluita, onko työntekijöiden asettaminen eriarvoiseen, heistä itsestään riippumattomaan asemaan oikeudenmukaista vai ikäsyrjintää. Työmarkkinapolitiikkaa pitää tehdä kestävästi, eikä asettaa eri ikäryhmiä vastakkain. Työssä pitää palkita osaamisesta, innostuksesta ja kehittävästä otteesta. Työpaikkoja tulee rakentaa lisää ja kehittää tapoja pidentää ihmisten työuria loppupäästä sekä tukea työssä jaksamista koko työuran ajan. Kenenkään irtisanomista ei tule tehdä työnantajalle toista edullisemmaksi.

Niina Ratilainen
Jukka Vornanen