Yleinen

Suomi mukaan kilpajuoksuun pohjoiselle arktikselle?

Posted

Onnea sinulle ihmiskunta, tiellä jonka valitset.

Maan kaukainen kolkka Arktis on kaikkien huulilla ja hyvä niin. Pohjoinen jääalueemme on harvoin kiinnostanut niin paljon kuin näinä päivinä. Syyt ovat selviä, seuraukset moninaisempia.

Kaikki on ilmastonmuutoksen vika. Arktisen alueen jääpeite hupenee. Ikirouta sulaa, ilmakehään vapautuu jääpeitteen hiilidioksidia ja ympäristömyrkyt kerääntyvät kaukaisten alueiden perukoille.

Suuresssa koskemattoman alueen ympäristökatastrofissa on nähty jännittävän paljon hyvää. Sanojen ”peruuttamaton menetys”, ”arvokkaan luonnon tuhoutuminen”, ”ilmastonmuutoksen voimistuminen” ja ”merenpinnan hälyttävä nousu” tilalle on sujuvasti tuotu sananparsia kuten ”uudet laivaväylät”, ”arktisen osaamisen hyödyntäminen”, ”energiaomavaraisuus” ja ikuinen suosikkini ”uutta kilpailukykyä ja innovaatioita”.

Niin maa-alueita arktisilla leveyksillä omaavat kuin planeetan muilta leveyksiltä kansoittavat valtiot ovat aloittaneet kilpajuoksun arktiselle alueelle.

Syitä ryntäykseen ovat öljy, kaasu, kalat ja laivaväylät.

Eduskunta käsitteli arktisen alueen strategiaa täysistunnossaan 2.10. Salissa puhuttiin monen ryhmän taholta mukavan paljon ympäristönäkökulmasta. Kuitenkin on niin, että Suomi on vain yksi arktisten luonnonvarojen perään haikailevista maista. Siitäkin huolimatta, uskon että pohjoinen Suomi voi näyttää vastuullista esimerkkiä. Suomi on uskottava maa vaatimaan halutessaan arktiksen suojelua. Arktiksen hyväksikäyttö pitää tunnustaa ja riskit ottaa tosissaan.

Arktiksen tila ei ole ainoastaan ympäristökysymys. Arktis on myös laaja ilmastokysymys, sillä pohjoisten leveyksien ilmastosta johtuvat muutokset koskettavat koko maapallon ympäristön tulevaisuutta. Arktiksessa on kyse myös alkuperäiskansoista. Alueen perinteistä elinkeinon harjottamisen alueelle ei voida tunkeutua siksi, että ihmiskunta tarvitsee öljyä ja nopeampia kuljetusreittejä. Vaikka ilmastomme ei kestä edes olemassa olevien öljyvarantojemme polttoa.

Kaiken kaikkiaan arktisen alueen hyödyntämiseen sisältyy useampikin ongelma:
1) Alueen ympäristö toipuu hyvin hitaasti ympäristötuhoista
2) Arktisen alueen hyödyntäminen kiihdyttää entisestään ilmastonmuutosta
3) Arktiksen sulamisen perään himoitseminen ampuu omaan nilkkaan ilmaston lämmetessä
4) Alkuperäisansojen luontainen elinympäristö ja elinkeinot ovat ahtaalla

Mikäpä sitten on ollut maamme päättäjien johtoajatus arktiksen tilasta?

Jyrki Katainen: Arktinen osaaminen tuo Suomelle työtä ja talouskasvua

Erkki Tuomioja: Ilmastonmuutos etenee ja tämä on tärkeä syys siihen, että arktisten alueiden kulkuväyliin ja luonnonvaroihin kohdistuu kasvavaa mielenkiintoa. Se taas tuo uusia riskejä ympäristölle ja alkuperäiskansoille.

Keskusta: Maamme arktisille alueille kätkeytyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen on nostettava aivan uudelle tasolle Suomen seuraavien hallitusten ohjelmissa, vaatii Suomen Keskusta.

Ville Niinistö: Varovaisuusperiaate on siis avain toimintaan arktisilla alueilla. Arktinen luonto on ainutlaatuista, eikä sitä voi uhrata hallitsemattomalle hyödyntämiselle.

Minusta on nurinkurista että samalla kun käsissämme on kohtalonhetket aikamme suurimman ympäristökatastrofin, ilmastonmuutoksen osalta, otamme kaiken hyödyn siitä avosylin irti. Samalla kiihdyttäen ilmaston lämpenemistä lisää. Onnea sinulle ihmiskunta, tiellä jonka valitset.

Kilpajuoksu arktikselle on alkanut. Suomen pitää edistyksellisenä maana ottaa arktiksen suojelu strategian toimeenpanossa tärkeimmäksi tavoitteeksi. Ihan jopa kilpailukyvyn ja innovaatioiden edelle. Aivan vähintä mitä voimme tehdä, on vaatia varautumista öljykatastrofien estämiseksi ja suunnitelmia niiden korjaamiseksi. Asettaa arktiselle liikenteelle rajat herkimmillä luonto- ja pesintäalueilla, huomioida alkuperäiskansojen tarpeet, luoda kansainväliset kriteerit luonnonvarojen hyödyntämiselle ja vaatia uusin ja puhtain teknologia arktisen alueen käyttäjille.

Lisäksi pitää pysäyttää napajäätiköiden sulaminen ja torjua ilmastonmuutos.

Ei meillä ole toista arktista aluetta varalla odottamassa.

#SaveTheArctic

Greenpeacen top-10: Miksi arktinen öljynporaus on erityisen typerä ajatus.