Valtuustoaloitteet

Aloite kaupungin henkilöstölle tarkoitetun kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöönotoksi

Valtuustoaloite 28.10.2013

Turun kaupungin henkilöstön mahdollisuudet osallistua työnantajan tarjoamaan työhyvinvointia ylläpitävään toimintaan vaihtelevat kaupungissamme toimialoittain runsaasti.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan suunnitelmallisesti mutta työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan tulisi olla tasapuolisesti kaikkien saatavilla. Kaupungin organisaatiossa on vaihtelevia käytäntöjä muun muassa liikunnan ja kulttuurin harrastamista tukevien tykyseteleiden myöntämiseen.

Turun kaupungin henkilöstön työhyvinvointia kehitetään ja seurataan henkilöstöohjelmassa. Vuoden 2010–2013 ohjelman mukaan työhyvinvoinnista huolehtiminen on kaupunkikonsernin keskeisiä tavoitteita. Henkilöstöjohtamisen ja – työn yksi kolmesta päätavoitteesta on ” Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö”. Keinoksi tavoitteen saavuttamisessa on asetettu muun muassa Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työkykyä ylläpitävä toiminta kaikissa yksiköissä. Kunta 10-tutkimustuloksissa vuonna 2008 Turun kaupungin työntekijöistä 65 % mukaan tykytoimintaa on vähintään jonkin verran.

Esitämme työhyvinvoinnin kehittämisen osana perustettavaksi Turun kaupungin työntekijöille suunnattua kulttuuri- ja liikuntaseteliä, joka oikeuttaa käyttämään kaupungin tarjoamia maksullisia kulttuuri- ja liikuntapalveluita. Turku järjestää monipuolisia ja laadukkaita palveluita kulttuurin ja liikunnan saralla. Kaupungin työntekijöiden saattaminen kaupungin omien palveluiden piiriin tukee kaupungin palvelutarjonnan kehittämistä edelleen kattavammaksi. Yhteinen kulttuuri- ja liikuntaseteli taas yhdenmukaistaa hallintokuntien käytänteitä ja mahdollistaa tasapuolisemmin kaikille kaupungin työntekijöille osallistumisen hyvinvointia lisäävään vapaa-ajantoimintaan.

Henkilöstöohjelman tavoitteet ovat hyviä ja arvioitaessa ohjelman mittareiden toteutumista ohjelmakauden lopussa 2013 pohditaan myös jatkokehitystä. Esitämme että henkilöstösuunnittelussa selvitetään oman kulttuuri- ja liikuntasetelin käyttöönottoa koko kaupunkikonsernin laajuisesti.