Yleinen

Fennovoima on Turulle huono diili

Puheenvuoro valtuuston kokouksessa 28.10.2013
Tänään on toivottu uusiutuvien energiamuotojen laajempaa käyttöä, mutta todettu samalla sen olevan vain kaunis haave. Tuntuu, että Turku Energian osakkuutta Fennovoiman Hanhikivi1-hankkeeseen puoltavien näkemys on se, ettei Turku kerta kaikkiaan pärjää ilman sitoutumista tähän ydinvoimahankkeeseen. Tuntuu, ettei muita päästöttömiä energiantuotantotapoja haluta nähdä vakavasti otettavina.
Haluaisin kiinnittää huomion siihen näkökulmaan, josta hyvin kysyttiin aiemmin päivällä pidetyssä Fennovoimaseminaarissa: kuinka pitkästä sitoumuksesta päätöksessä on tosiallisesti kysymys. Tämän hankkeen aikajänne Turulle tekee sen, että et voi aidosti toivoa tai ainakaan uskoa samaan aikaan uusiutuviin energiamuotoihin, kun puolustat tätä kyseistä ydinvoimahanketta.
 
Kun me sitoudutaan laitoksen elinkaaren loppuun saakka Fennovoiman osakkaiksi, se tarkoittaa, että mukana ollaan noin 60 vuoden päähän.
 
59 vuotta taaksepäin, nähtiin maailman ensimmäinen energiantuontantoon tarkoitettu ydinvoimalaitos Venäjän Obninskissa vuonna 1954.
 
Tuosta hetkestä kaksi vuotta eteenpäin vuoteen 56, kytkettiin sähköverkkoon maailman ensimmäinen kaupallinen ydinvoimala. Tuosta hetkestä tähän päivään on sama aika kuin tästä päivästä Hanhikivi1 – hankkeen laitoksen arvioidun elinkaaren loppuun. Johon tällä päätöksellä sitoudutaan.
 
Obninskin jälkeen energiantuotannossa on tapahtunut, valtavasti, muutoksia. Kun Fennovoiman voimalaitos on arvioidun elinkaarensa loppupäässä, minä olen 83-vuotias. Uskooko valtuutetut, että siihen mennessä ei uusien, päästöttömien energialähteiden kannattavuus ole aivan erilaista kuin tänä päivänä? Ettei Turku Energian kannata ottaa nyt samaa tietä kuin Etelä-Savon energia tänä syksynä: ottaa suunnaksi olla mukana oman maakunnan uusiutuvan energian hankkeissa?