Yleinen

Valtuusto nosti kunnallisveroa – ja hyvä niin

Posted

Turun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 18.11. nostaa kunnallisveroa 18,75 %sta 19,5 %iin. Monet valtuutetut harmittelivat ennen kokousta ja sen aikana veron noston olevan epämiellyttävää, mutta päätös tehtiin selvin luvuin.

Turun kunnallisvero on tähän saakka ollut alle Varsinais-Suomen keskiarvon. Hyvin monet kunnat ovat tänä syksynä nostaneet kunnallisveroastettaan. Näin oli myös Turun tehtävä ja olen hyvilläni siitä, että veroa nostettiin. Kaupungin taloudelle pitää tehdä korjaustoimia, tai muuten joudumme heikentämään huomattavasti palveluita, mikä ei ole oikein.

kuntataulukko
Kuntien lukumäärät vuoden 2012 tuloveroprosentin mukaan, 336 kuntaa (Kuntaliitto, s.11)

Kunnallisveron nosto on monia muita parempi keino taivuttaa kaupungin taloutta kestävämpään suuntaan. Turku tarvitsee joko lisää tuloja tai vähemmän menoja, sillä nyt menojen ja tulojen erotus on raskaasti miinusmerkkinen. Verotulot ovat kaupungin tärkein tulonlähde ja vuoden 2014 talousarvioehdotuksen mukaan verot kattavat toimintakatteesta 76 %.

Tuloja saadaan lisää, kun kaupunki kasvaa: saamme uusia asukkaita, uusia työpaikkoja ja uusia investointeja. Tämä on tosin helpommin sanottu kuin tehty ja hyvien käännösten muutokset näkyvät usein vasta monen vuoden päästä. Toinen keino lisätä tuloja on verojen kautta. Kertaluontoisia tuloja saadaan tietysti omaisuutta myymällä sekä lainalla. Turku ottaa runsaat 80 miljoonaa euroa lainaa vuonna 2013 ja vaikka lainaa on otettava, olisi suotavaa että sen vuosittainen määrä ei kasva kohtuuttomasti. Kaikki eurot on jonain päivänä maksettava. Vuonna 2012 Turulla oli jokaista asukastaan kohti velkaa 1866 euroa, ja vaikka se on Suomen kuntien keskitasoa, ei tason mielellään tarvitse kovasti nousta, sillä tänä vuonna taso on yli 2000 euroa.

Kunta voi vaikuttaa itse kokonaistalouteen myös menojaan leikkaamalla. Kestävä tapa tasapainottaa kunnan taloutta on tehdä rakenteellisia muutoksia, jotta kustannukset eivät kasvaisi holtittomasti. Mielestäni kestämätöntä on, kun lähdetään hätäjarrutuksena leikkauksiin. Tällöin sorrumme leikkaamaan yleensä sieltä, missä ylivoimaisesti suurimmat menot ovat: sosiaali- ja terveyspalveluista sekä opetuksesta. Jotta tähän ei päädytä, pitää toimia nyt.

Veroa pitää nostaa, koska kaupungin menot ovat suurempia kuin tulot.

Perinteisesti oikeistopuolueet ovat vastustaneet kunnallisveron nostoa, sillä se osuu kipeästi suurituloisiin. Suurituloiset eivät pidä siitä, että kunnallisveroa nostetaan kaupungin palveluiden turvaamiseksi. Kokoomuksen valtuutetuille päätös oli vaikea, sillä Kokoomuksen Turun aluejärjestö ry lausui syksyllä veronkorotuksen olevan keinoista huonoin Turun kaupungin talouden tasapainottamiseen.

Kunnallisveron nosto tuntuu tietenkin myös pienituloisen kukkarossa. Kuitenkin kunnallisveroa meidän täytyy nostaa juuri siksi, että se on tärkeä keino, jotta voimme säilyttää riittävinä ne kaupungin palvelut, joita juuri pienituloiset runsaammin käyttävät. Niitä ovat erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut, joiden vuosittaiset menot ovat noin 60 % kaupungin budjetista. Pienituloiset kärsivät mielestäni enemmän palveluiden karsinnasta kuin kunnallisveron nostosta.

Kunnallisvero on kuitenkin progressiivinen, sillä eri vähennysten vuoksi pienituloiset maksavat kunnallisveroa vähemmän. Kunnan saama kunnallisveroaste on siis todellisuudessa pienempi.

Helsingin kaupungin tietokeskuksen mukaan vuonna 1998 kuntien tuloveroprosenttien keskiarvo oli 17,51 prosenttia ja kuntalaisten maksama vero oli 3 prosenttiyksikköä pienempi eli 14,51 prosenttia. Vuoteen 2012 koko maan tuloveroprosentti on noussut 19,25 prosenttiin ja kunnallisveroaste oli 14,32 prosenttia. Se oli siis alhaisempi kuin 14 vuotta aikaisemmin. Vähennyksistä johtuva ero nimellisen ja todellisen veroasteen välillä oli kasvanut 4,93 prosenttiyksikköön. (Heikki Helin 2012, Helsingin kaupungin tietokeskus s.11)

Tästä jatketaankin sitten seuraavan valtuuston budjettikäsittelyyn, jossa pääsemme lisää talouden äärelle, tähtäimenä vuoden 2014 tilanne.