Yleinen

Ympäristön suojelu on hyväksi ihmiselle ja luo työpaikkoja

Kansanedustaja Mari Lohelan (ps) väittää 1.11. Turkulaisessa julkaistussa kirjoituksessaan ”Kuka sammuttaa valot” ympäristön suojelun ja ilmastonmuutoksen torjumisen vaarantavan suomalaisten elintason, työpaikat ja sähkön saannin. Todellisuudessa tuota ristiriitaa ei ole. Ympäristön ja puhtaan ilman takaaminen on hyväksi luonnolle, työlle ja ihmiselle. On aika lakata luulemasta että ympäristön suojelun hintana ovat suomalaisten työpaikat. Suomi on ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen kärkimaita. Lohelan paljon parjaamat päästövähennystavoitteet ovat osaltaan saaneet aikaan sen, että puhtaan teknologian alan liiketoiminta on kasvanut viime vuonna huimat 15%. Puhdas teknologia, cleantech, on Suomen nopeimmin kasvavia aloja. Alan suomalaiselle osaamiselle on maailmalla kova kysyntä.

Kun teollisuus uudistuu, luodaan lisää työtä. Työ- ja elinkeinoministeriön Cleantechin strategisen ohjelman tavoitteena on luoda 40 000 uutta puhtaan teknologian työpaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Puhtaan teknologian kärkiyrityksistä joukossa on suuria toimijoita, jotka ovat onnistuneet teollisuuden murroksessa. Wärtsilä, Metso ja Outotec näyttävät kaiken aikaa, miten ympäristönsuojelu voi tuoda yritykselle kasvua. Esimerkiksi rikkipäästörajoitusten jälkeen Suomessa osataan suunnitella ja rakentaa rikkipesureita kansainvälisiin tarpeisiin. Myös osaaminen polttoainetehokkuudessa kiinnostaa maailmalla öljyn hinnan heilahteluissa. Talouselämä-lehden mukaan päästörajoitukset voivat hyödyttää suomalaisia yrityksiä merkittävästi.

Selvitysten mukaan suuri enemmistö suomalaisista pitää ilmastonmuutosta merkittävänä uhkana. Päästöjä tulee vähentää, se on suomalaisten edun mukaista. Ei ympäristöstä huolehtiminen vie työpaikkoja, vaan sen laiminlyönti. Sään vaihtelut ja ilmaston muuttuminen aiheuttaa kasvavasti vahinkoa suomalaisille työntekijöille. Tästä esimerkkinä on maanviljelijät, jotka taistelevat pelloille rantautuvia tuholaisia vastaan, Pohjanmaalla lisääntyvät tulvat ja saastuneiden alueiden luontomatkailuyrittäjät. On väärin väittää, että ilmastonmuutoksen torjuminen aiheuttaa taloudellisia menetyksiä, kun asia on usein päinvastoin.

Vaikeina vuosina olemme menettäneet paljon työpaikkoja teollisuudessa. Syyllisten etsimisen sijaan voimavaroja pitäisi käyttää ratkaisuihin, jotta saadaan ihmisille työtä. Lohela toteaa kuitenkin ympäristön suojelun olevan tärkeää, mutta tehtyjen päätösten arvostelemisen lisäksi hän ei kerro, miten ympäristöä sitten tulisi hänen mielestään suojella.

Ympäristön suojeluun tähtäävät toimet suojelevat myös ihmisiä. Rikkidirektiivi pelastaa kymmeniätuhansia ihmishenkiä, kun ilmansaasteiden hiukkaspäästötaso laskee. Ryhdytään siis yhdessä hommiin, jotta löydetään parhaat ratkaisut.