Yleinen

Koulutuksellinen tasa-arvo ei toteudu toisella asteella

Posted

Puhe Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 30.11.

Minä väitän että koulutusjärjestelmä jakaa toisella asteella nuoret kahteen ryhmään. Koulutus, jonka pitäisi mahdollistaa, uhkaa myös eriyttää.

Turussa on usean vuoden ajan annettu opetustoimelle tehtävä. Toteuttaa yhteisiä kursseja ammatillisen koulutuksen ja lukioiden nuorille ja aloittaa yhteisopettajuutta. Raportit kertovat onnistumisista sen että niitä ei ole. Tahto puuttuu.

Kuka hyötyy siitä, että ammattiin opiskeleva ja yleissivistävässä koulutuksessa oleva nuori ei kohtaa? Kenen etu se voi olla, että päätöksissä annetaan aina sama signaali: nuoret, älkää yrittäkö edes ylittää raja-aitoja joita teille on asetettu.

Rakennepaketissa silpaistiin toiselta asteelta tukevasti rahaa. Lukioissa mietitään, kuinka sähkiset oppimismateriaait vähentäisivät kuluja. Ammatillisella puolella tuntimäärää leikataan. Kuka miettii, mitä ssätöä yhteistyön kautta voitaisiin saada?

Viimeistään silloin, kun säästöjä tehdään, luulisi järjen voittavan asenteet.

Toivon että me muistetaan aina, että ihmisiä ei erotella koulutustaustan vuoksi. Että itse asiassa nuorille ei olisi huono tutustua erilaisiin opiskelutapoihin ja koulutukseen. Että ruotsin opettaja ammattikoulussa voi opettaa lukiossa. Lasikattoja on pakko rikkoa.

Me puhutaan usein siitä, että akateemisen koulutuksen periytyvyyttä pitäisi tasoittaa. Silti me vihreät keskustellaan ylioppilaskirjoitusten painoarvon kasvattamisesta korkeakoulujen opiskelijavalinnassa ja unohdetaan aivan tyystin, että myös ammattikoulussa opiskellut nuori voi hakea yliopistoon ja lukea tohtoriksi.

Aletaan miettiä, miten kaikki nuoret voivat ponnistaa samalta viivalta. Toisen asteen koulutuksen kehittämistä ei saa betonoida pelolla nuorisokouluun menemisestä. Ei koulutusta pidä kehittää näkökulmasta ”näin on aina tehty”. Lähdetään mieluummin siihen suuntaan, joka meidän mielestä on oikeasti kaikkein paras. Koulutuksellisen tasa-arvon puolesta.