Yleinen

Päiväkodit ovat lähipalvelu – keskustassakin

Posted

Kaupunginvaltuusto päättää maanantaina varhaiskasvatuksen palveluverkkoratkaisuista vuoteen 2018 saakka. Kaupunginhallitus on käsitellyt päivähoitoverkkoa useaan otteeseen ja kaksi eniten keskustelua herättänyttä kohdetta ovat olleet Rauninaukion päiväkoti Raunistulassa ja Sofiankadun päiväkoti Portsassa. Huonokuntoisista tiloista luovutaan ja alueille järjestetään uusia päivähoitoratkaisuja.

Vihreiden esityksestä kaupunginhallitus ehdottaa, että molemmat uudet päiväkodit toteutetaan kaupungin omana toimintana. Vihreille on tärkeää, että lapsiperheiden kunnallisen lähipalveluverkon kattavuus turvataan myös keskustan ympäristössä. Molemmilla alueilla asuu erityisesti suojelluissa puutaloissa paljon lapsiperheitä, ja niiden tuntumaan on kaavoitettu runsaasti uutta asumista –  Kakolan, Linnanfältin, Linnakaupungin, Alfa Barkerin ja VR:n konepajan kaavoissa.

Turkulaisilla vanhemmilla on valinnanvaraa, sillä kaupungissa on käytössä palvelusetelijärjestelmä, jonka avulla päivähoitopaikan jälkikasvulleen voi valita joku kunnallisesta tai yksityisestä päivähoidosta. Olemme pitäneet tätä valinnanvaraa tärkeänä perheiden oikeutena, ja yksityiseen päivähoitoon ollaan tutkimusten mukaan oltu tyytyväisiä. Palvelusetelin ehdot kuitenkin poikkeavat jonkin verran kaupungin omista palveluista. Erityistä tukea tarvitsevien lasten päivähoitoon ne eivät aina sovellu. Tämän vuoksi palvelusetelillä ei millään alueella voida kokonaan korvata kaupungin palveluita, vaikka yksityistä päivähoitoa tarvitaan Turussa lisää hoitopaikkatarpeeseen vastaamiseksi.

Perheiden valinnanvaran ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien vuoksi on tärkeää, että kaupungin oma palveluverkko pysyy kattavana sekä keskustassa että lähiöissä. Saarten ja pohjoisen uusien asuntoalueiden tarvitsemia peruspalveluita ei voi rahoittaa karsimalla keskustan ja lähiöiden palveluverkkoa.  Päivähoito on lähipalvelua, ja kunnallisen tarjonnan pitää olla reilusti lähipalveluna saatavilla.

Uutena ehdotuksena käsittelyn kuluessa esitettiin, että Rauninaukion ja Sofiankadun päiväkoteja korvaavat tilat voitaisiin toteuttaa TVT asuntojen tytäryhtiön, Turun palvelutilat Oy:n toimesta.

Mikko Laaksonen
Niina Ratilainen
Turun kaupunginvaltuutetut (vihr)
Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenet