Yleinen

Lisää vihreää sosiaalipolitiikkaa

Posted

Puhe Vihreiden puoluekokouksessa 2014

Olen huolissani tulevan ajan sosiaalipolitiikasta. Osittain jo nykyisenkin. Sellaisesta ajasta, jossa Suomessa tehdään sosiaalipolitiikkaa oikeistolaisilla arvoilla. Jossa sanotaan että eriarvoisuus on tunne, tulevaisuus on uteliaiden ja yksilöllä on vastuu omasta hyvinvoinnistaan.

Vihreä sosiaalipolitiikka on hyvää, monipuolista, rakenteita korjaavaa ja ihmisistä, myös heikoimmista välittävää. Haluamme huolehtia julkisen terveydenhuollon saatavuudesta ja laadusta, nuorten ennaltaehkäisevistä palveluista. Purkaa sosiaaliturvan loukkuja, luoda perustuloa ja tukea osatyökykyisten toimeentuloa. Vihreän sosiaalipolitiikan pitää kuitenkin näkyä vielä enemmän ja erityisesti sen pitää tuntua. Sillä voitetaan vaaleja.

Ihmisten pitää saada tietää, mitä se tarkoittaa, jos sanat holhousyhteiskunta, yksilönvastuu ja kilpailukykyinen koulutus konkretisoituvat toivotalkoiden tavoitepapereista sosiaalivirkailijoiden ohjeistuksiksi, osallistavaksi sosiaaliturvaksi, yksityisen terveydenhuollon kelakorvausten pönkittämiseksi ja lainapainotteiseksi opintotueksi.

Kotikaupungissani Turussa tehdään juuri nyt valintoja kaupungin strategiaan, ja ensimmäisten luonnosversioiden vaiheessa sosiaalipolitiikka värittyy sinisillä sävyillä

”Tuetaan kaupunkilaisten omaan oivallukseen perustuvaa aktiivisuutta” ”Ihmisiltä voidaan edellyttää entistä enemmän aktiivisuutta ja vastuullisuutta itsestään ja yhteisöstään” ”Aktiivinen kaupunkilainen voi hyvin ja hyvinvoivat kaupunkilaiset vahvistavat kilpailukykyä.”

Hyvä puoluekokous, kannustan kaikkia laittamaan lisää potkua keskusteluun vihreästä sosiaalipolitiikasta. Heittäytykää siihen! Meidän täytyy laittaa ennen vaaleja selkä seinää vasten ne tyypit, jotka sanovat ettei valtio voi olla vastuussa ihmisten hyvinvoinnista.

Ensi viikolla valitaan pääministeripuolueen johtaja ja puolueen linja ei taida olla lähentymässä heikoimpien hyväksi. Vihreiden tehtävä on varmistaa ettei hyvinvointierot ja huono-osaisuus enää kasva. Tulevaisuuden ei kuulu olla uteliaiden vaan kaikkien.