Yleinen

Turun vihreiden valtuustoryhmä: Fennovoiman ydinvoimala kaatuisi toteutuessaan myös Turku Energian asiakkaiden maksettavaksi

Fennovoiman ydinvoimahanke on edennyt kuluvalla viikolla elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren käsistä valtioneuvoston käsittelyyn. Ydinvoimahankkeen osakkaina ovat niin Venäjän valtion liikelaitos Rosatom kuin Turku Energia. Turun vihreiden valtuustoryhmä pitää hanketta edelleen Turun etujen vastaisena. Turun kaupunki on sitoutunut Turku Energian kautta Fennovoiman ydinvoimahankkeeseen 2,32 % omistuksella. Valtuustossa lokakuussa 2013 äänin 37 – 29 edennyt hanke sitoo 39,2 miljoonaa euroa turkulaisten veronmaksajien rahoja epävarmaan hankkeeseen.

”Kun teimme valtuustossa päätöstä, ei meille tuotu kunnollista tietoa kustannusarviosta tai kannattavuuslaskelmien perusteista. Mankala-periaatteella rakennetussa voimalassa osakkaat saavat sähköä omakustannehintaan ja jos se on markkinahintaa suurempi, maksetaan se osakkaiden pussista. Sähkön hinnankehitysennusteiden perusteella hanke on erittäin suuri riski myös Turulle”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Elina Rantanen. ”Elinkeinoelämä on kieltäytynyt riskisijoituksesta yritys toisensa jälkeen, mutta kunnat pysyvät sitkeästi mukana”, ihmettelee Rantanen.

Lokakuussa 2013 Turun vihreiden valtuustoryhmä vastusti yksimielisesti Turku Energian osuutta ydinvoimahankkeessa, jonka taloudellisista hyödyistä, riskeistä ja toteutumisesta oli jo tuolloin hyvin vähän näyttöä. Vihreiden mukaan Turku Energian tulisikin jatkossa satsata entistä enemmän uusiutuvaan ja hajautettuun energiantuotantoon.

”Kaupungin päättäjät tekisivät vaikuttavampaa energiapolitiikkaa, kun otettaisiin käyttöön sellaista energiantuotantoa, joka toisi työtä varsinaissuomalaisille”, huomauttaa kaupunginvaltuutettu Niina Ratilainen.

Fennovoiman ydinvoimahankkeen toteutuminen ei ole varmaa. Hanke voi kaatua vielä sekä eduskuntakäsittelyssä että sen jälkeen omistuspohjan kotimaisuusasteeseen. Ydinvoimahankkeet ovat menestyneet Suomessa muutenkin viime aikoina heikosti: viimeisen 15 vuoden aikana on myönnetty kolme ydinreaktorin periaatelupaa, joista yksikään ei tuota kilowattiakaan sähköä ainakaan ennen vuotta 2018.

”Samaan aikaan kun on kamppailtu ydinvoimaongelmien kanssa olisi voitu rakentaa huomattava määrä bioenergiaa, aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa ja antaa tilaa uusille ratkaisuille tuottaa sähköä, tuoda työpaikkoja ja muodostaa yrityksille vientituotteita”, valtuutettu Ratilainen toteaa.

Turun vihreät soisivat Suomen siirtyvän uudenlaisen energiapolitiikan aikakauteen ja kannustavat Turkua muuttamaan valittua suuntaa lopettamalla Fennovoiman hankkeeseen takertumisen.

”Maailmalla uusiutuvat energiamuodot ja energiatehokkaat ratkaisut menestyvät. Tahdomme Turun hylkäävän perässähiihtäjän roolin ja ottavan edelläkävijän suunnan, kun tulevia energiaratkaisuja tehdään”, summaa Rantanen.