Yleinen

Vähät faktoista – kun Turun perussuomalaiset vastustavat kirjastohanketta Somalimaahan

Turun perussuomalaiset vastustavat  Turun kaupungin suunnittelemaa hanketta Hyvinvointia ja lukutaitoa – Kaikille avoin kirjasto Somalimaan Berberaan. Perussuomalaisten kanta ei sinänsä yllätä, onhan puolueen Turun valtuustoryhmän viimeaikaiset kannanotot koskeneet kaikkien politiikan sektoreiden joukosta lähes yksinomaan maahanmuuttoa ja aina kielteisessä sävyssä.

Turun perussuomalaiset perustelevat usein kielteisten maahanmuuttokantojensa perustuvan taloudellisiin realiteetteihin. Tuorein ulostulo kuitenkin osoittaa selkeästi Turun perussuomalaisten maahanmuuttovastaisuuden periaatteelliseksi ja vähät faktoista välittäväksi.

Tällä kertaa osansa tästä periaatteellisesta vastustuksesta saa kaupunginhallituksen hyväksymä perusteltu ystävyyshanke ja kirjastotoiminta. Turun perussuomalaisten kanta on paitsi ikävä ja uudistusvastainen, myös sisäisesti valtavan ristiriitainen ja todella epälooginen:

1) Perussuomalaisten tiedotteen mukaan Turun kaupunki on hyväksymässä mahdollisesti 300 000 euroa maksavan kirjaston rakentamisen Somalimaahan. Vuoden 2016 kokonaisbudjetti on 109 150 euroa ja seuraavina kahtena vuotena tukea ollaan hakemassa uudelleen. Kaupungin osuus olisi 16 370 euroa vuonna 2016 ja 92 780 euroa tulee valtion kassasta. Turussa lakkautettiin taannoin 100 000 euron säästösyystä Martin ja Mikaelin kirjastot. Nyt SDP ja Vihreät ajavat kuitenkin ehkä 300 000 euroa maksavaa kirjastohanketta Somalimaahan.

Turun perussuomalaiset ovat varmaankin tutustuneet edustajansa johdolla kaupunginhallituksen 25.5. esityslistaan ja hankkeen kokonaiskustannusarvioihin. Tiedotteessaan he eivät kokonaisuutta kuitenkaan tuo kovinkaan ansiokkaasti ilmi. Hankevalmistelun mukaan Valtion tuen määrä voi olla maksimissaan 85 % kokonaiskustannuksista, omarahoitusosuuden ollessa 15 % josta 7,5 % voi olla laskennallista rahoitusta. Turun kaupungin osuus on siis vuonna 2016 16 370,00 €, josta 50 % eli 8 185,00 € tulee olla rahallista ja loput laskennallista omarahoitusta. Kukaan ei ole kannattamassa Turulle 300 000 euroa maksavaa kirjastohanketta Somalimaahan, joten on aika epäonnistunutta ja tarkoitushakuista verrata asiaa edellisen valtuustokauden kipeisiin 100 000,00 € kirjastosäästöihin, mihin lisäksi liittyi uusi keskustassa palveleva suuri keskuskirjasto.

2) Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmä pitää hanketta surkeana.

Itse pidän surkeana, että hankkeet tuomitaan epäonnistuneeksi ennen kuin ne ovat edes olemassa. Tämä on yksi keskeinen syy, minkä vuoksi käymme jatkuvasti Suomessa todella värittynyttä keskustelua kehitysavun epäillyistä ongelmakohdista. Ongelmista on syytä puhua ja niitä korjata, sillä niitä epäilemättä on. Mutta leimaamalla kehityshankkeet jo alun alkaenkin surkeaksi, tullaan vain lähinnä paljastaneeksi että vaikka hanke olisi kuinka onnistunut, tulee se perussuomalaisten mielestä aina olemaan surkea.

3) Projektin takana ovat erityisesti SDP ja Vihreät.

Hyvin erikoista julkaista tällainen väite ennen kuin kaupunginhallituksen kokous edes ehti alkaa. Voimme olla monista asioista vihreiden ja perussuomalaisten välillä erimieltä ja tästäkin kysymyksestä olemme. Politiikassa ei pitäisi kuitenkaan sortua luulevansa tietämään ennalta muiden ryhmien kantoja. Tällä tyylillä ajaudumme vain kauemmas yhteistyöstä, emmekä välttämättä löydä toisiamme silloin kun olemme samaa mieltä käsiteltävistä asioista. Esimerkiksi toriparkkikysymyksestä vihreät ja perussuomalaiset ovat olleet Turussa samoilla linjoilla. Jos ryhmät alkavat tuomita toistensa kannat jo etukäteen, se voi pahimmillaan estää paljon hyvää yhteistyötä.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä hanketta kannattivat lopulta kaikki puolueet perussuomalaisia lukuun ottamatta.

4) Valtuustoryhmä huomauttaa lisäksi, että kirjastopalvelut eivät ole yhteiskunnan ensimmäinen toiminto. ”Sinisilmäiset maailmansyleilijät ovat tässä rakentamassa veronmaksajien rahoilla Afrikkaan kirjastoa samalla kun pikkukirjastot ajetaan alas kotimaassa”, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kansanedustaja Ville Tavio.

Turun perussuomalaiset ovat samassa tiedotteessaan sekä huolissaan Turun pienistä kirjastoista, että toteavat, ettei kirjastopalvelut ole yhteiskunnan ensimmäinen toiminto. Epäselväksi siis jää perussuomalaisten kanta kirjastopalveluiden tärkeyteen ylipäätään.

Turkulaisia päättäjiä kutsutaan tiedotteessa ”sinisilmäisiksi maailmansyleilijöiksi”. Perussuomalaiset huomauttavat usein muiden puolueiden tai median leimaavan puolueensa poliitikkoja aiheettomasti, käsittelevän epäreilusti tai uutisoivan alentuvasti. Oma esimerkki ei ole tälle toiveelle kunniaksi.

Timo Soinin mukaan maahanmuuttokritiikki ei ole automaattisesti vihapuhetta.
Mielestäni kirjastohanke ystävyyskaupunkiin toisella mantereella ei ole automaattisesti sinisilmäistä maailmansyleilyä.

5) Perussuomalaisten taloudellinen epälogiikka

Jos Turun perussuomalaiset ovat huolissaan Turun 8185 € kustannuksesta hankkeessa, tulisiko heidän mielestään Turun katkaista kaikki ystävyyskaupunkisuhteet, joista aiheutuu kustannuksia? Vai onko perussuomalaisten mielestä vain erityisen väärin että Turulla on ystävyyssuhteita Somalimaahan?

Ystävyyskaupunkisuhteissa on järjestetty erilaisia tapahtumia ja vierailuja, edistetty yritysten kaupallisia suhteita ja liiketoimintaa, toteutettu nuorisovaihtoa, otettu mallia ja jaettu käytänteitä niin kulttuurin, urheilun, koulutuksen, liikennesuunnittelun kuin kaupunkisuunnittelun saralla. Nämä kaikki maksavat jotain, mutta toiminnalla on arvioitu olevan positiivisia vaikutuksia. Miten Turun perussuomalaiset suhtautuvat ystävyyskaupunkisuhteisiin ylipäätään?

Turulla on lukuisia ystävyyskaupunkeja ja ystävyyskaupunkihankkeita*. Aloite ystävyyskaupunkisuhteiden luomiseksi Turun ja Somalimaan Hargeisan välille on tehty valtuustossa vuonna 2008. Virallisia suhteita ei ole voitu solmia, koska Somalimaata ei ole kansainvälisesti tunnustettu. Tuolloin kuitenkin linjattiin, että kaupunki pyrkii muilla tavoin edesauttamaan asiantuntijavaihtoa sekä koulutuksellista ja humaania yhteis- ja projektityötä, joita kaupunkien hallintokuntien ja kaupungeissa toimivien muiden organisaatioiden välillä on.

6) Kehitystukea tulisi antaa ensisijaisesti koulutuksen ja terveydenhuollon muodossa. Somalimaassa on lisäksi paljon lukutaidottomia.

Perussuomalaiset kritisoivat usein ja mielellään kehitysyhteistyötä ja heidän pitkäaikaisena tavoitteenaan on ollut leikata valtion rahoitusta ja lopulta muuttaa koko kehitysyhteistyö vapaaehtoisten lahjoittajien varaan toteutettavaksi.

Hargeisan edustajat vierailivat Turussa lokakuussa 2014 ja delegaatiolle esiteltiin muun muassa hienoa kaupunginkirjastoamme, milloin heräsi ajatus kirjastoyhteistyöstä. Tavoitteena nyt haettavassa hankkeessa on rakentaa yhteistyössä Berberaan kaikille avoin kirjasto, joka omalta osaltaan tukisi kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehitystä. Berberan kaupunki on sitoutunut osoittamaan tontin kirjastorakennusta varten.

Millaista kehitystä meidän olisi hyvä esimerkillämme ja tuellamme edistää, ellei kansalaisten vapaata pääsyä kirjallisuuden, lukutaidon ja sivistyksen ääreen, mikä on omalle kirjastolaitoksellemme niin tärkeää? Onko kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kehityksen tukeminen Somalimaassa perussuomalaisten mielestä haitallista? Jos näin on, kuulisin mielelläni mitkä tavoitteet sitten läpäisisivät perussuomalaisten tiukan seulan. Tarkoittaako tiedotteen sanoma, että Turun perussuomalaiset olisivat kuitenkin valmiita siihen, että Turun kaupunki tukisi rahallisesti hanketta, joka kehittäisi koulutusta tai terveydenhuoltoa Hargeisassa?

Vihreän valtuustoryhmän mielestä hanke on perusteltu ja hieno konkreettinen teko ystävyyssuhteissamme Hargeisan kanssa. Ystävyyskaupunkisuhteiden yksi olennainen tarkoitus on jakaa hyviä käytäntöjä ja kehittää kaupunkeja. Ystävyyssuhteissa opimme toisiltamme ja avarramme kaupunkimme kansainvälisiä yhteyksiä.

*Bergen, Göteborg, Århus, Pietari, Gdansk, Costanza, Rostock, Varna, Köln, Szeged, Bratislava, Firenze, Tartto. Lisäksi Turulla on yhteistyösopimus Tallinnan ja Tianjinin kaupunkien kanssa.


Hyvinvointia ja lukutaitoa – Kirjasto Somalimaan Berberaan -hankkeen välittömänä tavoitteena on yhteistyössä Berberan kaupunginhallinnon ja paikallisten toimijoiden kanssa suunnitella kaikille avoimen kirjastotoiminnan järjestäminen ja suunnitella kaupunkiin kirjastotalo. Kirjaston rakentaminen, henkilökunnan koulutus ja kokoelman ja IT-laitteiden hankinta ovat jatkotavoitteita.

9 thoughts on “Vähät faktoista – kun Turun perussuomalaiset vastustavat kirjastohanketta Somalimaahan

 1. Itse olen töissä kirjastossa ja olen sitä mieltä, että on irvokasta laittaa yhtään rahaa kirjastoon Somaliassa, samalla jos Turun omia kirjastoja suljetaan, muutetaan omatoimisiksi, säästetään jne.

  Ensin oma pesä kuntoon!

 2. Ymmärrän kantasi ja mielipide on ymmärrettävä. Turun perussuomalaisten kannassa kritisoin sitä, että he he esittävät talouslukuja tarkoitushakuisest väärin. Lähikirjastojen lakkauttamisen säästö vuositasolla on 100 000e. Tässä hankkeessa rahaa Turku investoi kertaluontoisesti tuon runsas 8000e. Siis perussuomalaiset esittävät että kyse olisi vertailtavista summista. Lisäksi lähikirjastojen lakkauttamiseen keskusta-alueella liittyi Turun uusi keskustakirjastohanke, joka palvelee entistä kirjastoa kattavammin.

  Somalimaan kirjastohanketta vastaan saa kyllä olla, mutta en pidä siitä että perussuomalaiset höystävät taloudellista totuutta omilla tulkinnoillaan.

 3. Mutta siis valtion osuus on 300 000:sta 85%?
  Itse en halua sen enempää turun kuin valtionkaan haaskaavan rahaa tällaisin päättömyyksiin.

 4. No fakta kuitenkin on että sen kustannukset on 300.000 euroa. Ihan sama mitä siitä Turku maksaa, loput tulee valtiolta, eli täältä meiltä muualta. Lisäksi tuo valtion osuus VOI OllA, siis ei välttämättä ole 85%.

 5. Kyllä vaan, käsittelin kirjoituksessa vain Turun kustannuksia. Itse kuntapäättäjänä ajattelen tätä. Tietysti pidän tärkeänä että Suomi on mukan akehitysyhteistyössä ja rahoittaa hankkeita. Siitä olet varmaankin eri mieltä. Turun perussuomalaiset kritisoivat oudosti valtion kehitysyhteistyövarojen käyttämistä hankkeeseemme. Kun ne rahat valtio kuitenkin käyttää kehitysyhteistyöhön (josta Turun kuntapäättäjät eivät päätä), niin en ymmärrä miksei niitä voisi käyttää yhtä hyvin vaikka tähän hankkeeseen.

 6. säästöjä haetaan joka paikasta, terveydenhuollosta ym joten onhan tämä ilman muuta hanke joka on syytäkin kaataa. Harmi että jotkut eivät välitä pennin vertaa jos rahat menevät valtion kassasta. tämmöiset hankkeet pitäisi ilman muuta perustua maksajan vapaaehtoisuuteen maksakoon ne kansalaiset jotka kokevat asian tärkeäksi

 7. Muutenkin ihmettelen ihmisen ajatusmaailmaa joka puoltaa kirjaston rakentamista maahan jossa ihmiset edelleen silpoutuvat maamiinoihin. Kumpi mahtaa ahistaa somalia enemmän sopivan lukemisen puuttuminen vai menetetty jalka. Lisäksi tuolla kirjaston rahalla (minä miellän valtionkin osuuden rahaksi) voisi pelastaa satoja ellei tuhansia ihmisiä nälkäkuolemalta somaliassa ja muualla

 8. Terveydenhuollossa pyörii satakertainen rahamäärä kirjastolaitokseen verrattuna, joten näitä ei voi oikein sen puolesta verrata.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *