Yleinen

Puhutaan lastensuojelusta

Posted

Turun kaupunginvaltuustossa ruodittiin maanantaina pitkä tovi lastensuojelun tilaa kaupungissamme. syynä oli tarkastuslautakunnan raportti, joka tarkasteli toimintaamme mm. huostaanottojen, ennaltaehkäisevien palveluiden ja avohoidon osalta.

Ennaltaehkäisyn ja kevyiden avohoidon palveluiden tehtävä on välttää lasten ja perheiden kärsimyksiä. Niillä ei ole hintaa. Erityisen tärkeää on huolehtia niistä kotipalveluista, jotka koskevat perheitä, joilla ei vielä ole asiakkuuksia lastensuojelussa. Tällöin kysytään myös yhteistyötä. Pyyhkeitä saa mm. eri toimijoiden yhteistyö. Lastensuojelu, sosiaalityö, koulut ja vapaa-ajan toimijat tekevät hyvää työtä. Yhteyttä pitää vahvistaa, jotta huolenpito kantaa. Onhan tehtävä yhteinen.

Lastensuojelun perhetyötä saavien perheiden määrä on kasvanut tänä vuonna 10 %. Tämä on hyvä suunta, sillä yhä useampi tukea tarvitseva perhe sitä myös saa.

Vuonna 2013 joka kymmenes turkulainen alle 18-vuotias on ollut jossain vaiheessa lastensuojelun asiakas. Se on todella suuri määrä nuoria, joilla asiat eivät ole kunnossa. yhä useammin myös lastensuojelun asiakkaina on ollut lapsia, joille oikea apu ei löydy lastensuojelusta, vaan terveyspalveluista. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet eikä apu aina tule nopeasti. Sama koskee tietysti myös perheitä ja aikuisten palveluita. Onhan huostaanoton syistä kolmanneksi yleisin syy vanhemman päihdeongelma ja neljänneksi yleisin vanhemman mielenterveysongelmat.

Turussa lastensuojelun ennaltaehkäisyyn on satsattu. Tämä näkyy vähitellen, mutta selvästi. Lisää huomiota pitäisi tarkastuslautakunnankin mukaan kiinnittää vielä vanhemmuuden tukemiseen. Onhan suurin osa huostaanoton syitä vanhemmissa.

Lastensuojelulain lähtökohta on lapsen etu. Valitettavasti varhaiskasvatuslaki taas ei ole menossa samaan suuntaan. Varhaiskasvatus tukee lasten kasvua ja kehitystä. Hallituksen päättämät säästöt varhaiskasvatukseen eivät auta lastensuojelutyötä. Kun ryhmäkokoja päivähoidossa suurennetaan ja subjektiivista päivähoito-oikeutta kavennetaan, häviää lapsilta tukea ja varhaiskasvatuksen työntekijöiltä aikaa huolehtia. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus koskee usein juuri niitä lapsia, jotka varhaiskasvatuksesta eniten hyötyisivät. Päivähoito ei ole lasten säilytystä vaan varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus, kuten koulutuskin, on lapsen oikeus, ei aikuisen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *