Valtuustoaloitteet

Valtuustoaloite hyötykasvien lisäämisestä kaupungin viheralueilla

Turussa on useita yksittäisiä yleisesti käytössä olevia hyötykasveja ja hyötykasvialueita, joita kaupunki ylläpitää. Tieto olemassa olevien kasvien hyödyntämisestä ei ole koottuna vielä kaupunkilaisille ja karttatieto tekisi kasvien hyödyntämisestä yleisempää. Toisaalta hyötykasveja, erityisesti ravintokasveja voisi olla vielä enemmän kaupungin puistoissa ja viheralueilla.

Esitämme että kaupunkilaisten käyttöön perustetaan hyötykasvikartta joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä järjestöjen kanssa sekä että kaupunki lisää suunnitelmallisesti hyötykasvien määrää puisto- ja viheralueillaan ja ottaa hyötykasvien käyttämisen ja syömäkelpoisuuden yhdeksi vihersuunnittelun periaatteista.

Kaupunkiympäristössä on sekä paljon julkisesti yläpidettyjä viheralueita, että luontoalueita, jotka ovat hyödyntämättömiä viheraluesuunnittelussa. Hyötykasvit kaupunkikuvassa ovat hyvin pidettyjä ja tarpeellisia kun kaupunkiasukkaiden pihat eivät kasvattamiseen taivu. Myös suosio vuokrapalstoista ja kaupungin istuttamien auringonkukkaviljelmien hyödyntämisessä kertovat kaupunkilaisten positiivisesta suhtautumisesta kaupunkiluontoon.

Aloitteen toteutuminen lisäisi myös turkulaisten positiivista suhtautumista kaupunkiin. Viihtyisä kaupunkitila lisää arvostusta alueita kohtaan ja pidetty kaupunkitila ei kohtaa yhtä helposti ilkivaltaa. Toteuttamisen yhteydessä karttapalvelu tulisi luoda niin, että kaupunkilaiset voivat myös itse ilmoittaa hyötykasvipaikkoja. Viheraluesuunnitteluun voidaan myös kerätä asukkailta toiveita hyötykasvihankinnasta ja sijoittelusta, näin kasvien käyttö varmistettaisiin jo hankintavaiheessa ja samalla kaupunkilaisia voidaan osallistaa viheraluesuunnitteluun.

Suomen muutamissa kaupungeissa hyötykasvien käyttö on hyvin pitkällä. Jyväskylässä on avoin omena- ja marjatarha ja Porissa on keskusteltu ruokakasvipuistosta. Jyväskylän kaupunki perusti vuonna 2002 kahden hehtaarin omenatarhan jossa kasvaa yli 550 omenapuuta. Ylläpiti ei tule arvion mukaan muita viheralueita kalliimmaksi. Helsingissä taas asukkaat voivat ilmoittautua puukummeiksi, jotka osallistuvat puun istutukseen ja sitoutuvat sen hoitamiseen.

Kaupunki jossa kasvaa hyötykasveja vahvistaa kaupungin imagoa, kaupunkilaisten luontokokemusta ja lisää viihtyvyyttä sekä kaupunkitilan käyttöä. Hyötykasvit voivat parhaimmillaan saada kaupunkilaiset viihtymään enemmän leikkipuistoissa, virkistysalueilla, kävelyreiteillä ja julkisten rakennusten pihoilla. Keskusta-alueen viheralueiden tarkastelu hyötykasvinäkökulmasta lisäisi myös keskustan vetovoimaa ja parantaisi kokemusta kaupunkitilasta.

Turun kaupunginvaltuusto 22.9.2014

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *