Valtuustoaloitteet

Aloite eriarvoisuuden vähentämiseksi kouluissa

Valtuustoaloite

Turun kaupunkiseudun sosiaaliset erot eri asuinalueilla ovat kasvaneet 1990-luvun lamasta lähtien.

Eriarvoisuuskehitykseen puututaan kuntapolitiikan kaikilla osa-alueilla ja koulutuksella on keskeinen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. Koulutus periytyy Suomessa edelleen vahvasti ja jotta kaupunkien sisäistä alueellista segregaatiota voidaan purkaa, tulee satsata esimerkiksi koulutukseen.

Turussa alueellinen eriarvoistumiskehitys on huolestuttavaa, ja esimerkiksi Pansio ja Perno pitävät hallussaan Suomen maksuhäiriömerkintöjen kärkisijaa.

Korkean työttömyyden ja pienituloisuuden alueilla oppimistulokset ovat heikompia, jos näitä kouluja ei tueta. Koulujen eriytymistä voidaan ehkäistä lisäämällä panostuksia oppimistulosten parantamiseksi ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Asuinalueittaisen eriarvoistumisen ehkäisyssä koulut ovat avainasemassa. Hallitus on leikannut tuntuvasti kunnilla useana vuonna haettavana ollutta tasa-arvorahaa, jota käytetään tasaamaan alueellista eriarvoisuutta. Valtion tasa-arvotyön heikentyessä tulee Turun entistä vahvemmin tehdä koulutuksessa työtä eriarvoistumisen vähentämiseksi.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että kaupungin talousarviotyötä varten esitetään tilannekuvaa Turun alueellisesta kehityksestä ja tasa-arvotyön tarpeesta perusopetuksessa sekä korjaavia toimenpiteitä eriarvoisuuden vähentämiseksi. Tässä työssä tulee ottaa huomioon valtion tasa-arvorahan hakua aiemmin laaditut selvityksen ja nykytilanne.