Yleinen

Vihreiden Turkua rakennetaan asukkaiden, ei rakennusyhtiöiden ehdoilla

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Manni (kok.) ruoti Turkulaisen haastattelussa 2.2. Turun keskustan tilannetta luoden uhkakuvan siitä, että se näivettyy ilman korkeaa asuinrakentamista. Manni harmitteli ettei tällainen rakentaminen kelpaa vihreille, viitaten siihen, että emme ole kannattaneet kokoomuksen ja SDP:n Kakolanmäelle ja Ruusukortteliin ajamia tornitaloja. Kuten Manni hyvin tietää, ei syy kuitenkaan ole siinä, etteikö korkea rakentaminen kelpaisi vihreille, vaan siinä, että nämä kyseiset kaavahankkeet yksinkertaisesti edustavat huonoa kaupunkisuunnittelua.
Meistä hyvä kaupunkisuunnittelu ei ole sitä, että tehdään postimerkkikaavoja rakennuttajien sanelemien vaatimusten perusteella. Hyvää kaupunkisuunnittelua ei ole kaavoittaa korkeita rakennuksia sinne tänne, miettimättä niiden vaikutuksia asukkaiden viihtyvyyteen sekä kaupunkitilaan ja -kuvaan. Hyvään kaupunkisuunnitteluun ei myöskään kuulu hyväkuntoisten, kunnallisten päiväkotien purkaminen lisäasumisen tieltä, varsinkaan alueella jossa on pulaa päivähoitopaikoista.
Turun Vihreiden näkemys on, että kaupunkia tulee kehittää tekemällä laajempia suunnitelmia. Olemme useaan otteeseen esittäneet, että kaupunkiimme laaditaan korkean rakentamisen suunnitelma. Tällainen on käytössä useissa kaupungeissa, kuten Tampereella. Suunnitelman avulla korkeaa rakentamista voidaan ohjata alueille, joille se sopii. Suunnitelmallinen korkean rakentamisen paikkojen määritteleminen ei kuitenkaan ole kelvannut Mannin kokoomukselle. Sen sijaan korkeammasta rakentamisesta keskustellaan kokoomuksen ja SDP:n toimesta talo talolta, eli tavalla jota Manni haastattelussa nimenomaan kutsui huonoksi rakennusten suojelua käsiteltäessä.
Mannista keskusta näivettyy, jos sinne ei saada asuntoja. Meistä asunnot ovat vain yksi osa kokonaisuutta. Keskustan vetovoimatekijä on monipuolisuus. Tarvitaan asukkaita ja vierailijoita, lapsia, nuoria, työikäisiä ja ikäihmisiä. Tarvitaan opiskelijoita, työntekijöitä, yrittäjiä ja eläkeläisiä. Tarvitaan erilaisia tarpeita vastaavia asuntoja sekä työ- ja liiketiloja. Tarvitaan kauppoja, kahviloita, ravintoloita ja palveluita. Tarvitaan miellyttäviä ja turvallisia liikkumisväyliä. Tarvitaan julkisia tiloja, joissa ihmiset voivat viihtyä, viipyä, työskennellä ja tavata.
Turku on poikkeuksellisen upea kaupunki vanhan, rikkaan historiansa vuoksi. Tuosta historiasta on mielestämme 70-luvun autokaupunki-ihanteiden aikaan purettu aivan liikaa arvokkaita, kaupunkikuvaa elävöittäviä ja kaunistavia rakennuksia. Me emme ole kokoomuksen tavoin jämähtäneet vanhanaikaiseen kaupunkisuunnitteluun, jossa ainoa vaihtoehto on jyrätä vanhat rakennukset pois uusien tieltä. Kyse on valinnasta.
Meistä hyvä kaupunki rakennetaan sovittamalla yhteen uutta ja vanhaa, varmistamalla asumisviihtyisyys ja luomalla ihmisiä houkuttelevia, monikäyttöisiä julkisia tiloja. Meidän Turkumme on ihmiskeskeinen kaupunki, jota kehitetään asukkaita osallistamalla ja kuuntelemalla. Kun ihmiset saavat vaikuttaa kaupunkinsa kehittämiseen, ottavat he kaupungin ja sieltä löytyvät tilat omikseen. Kaupungista tulee elävä ja viihtyisä.
Toimintatapoja voidaan muuttaa! Tätä varten Turkuun tarvitaan lisää päättäjiä, jotka tahtovat uudistaa päätöksentekokulttuuria ja kehittää kaupunkia asukkaiden eikä rakennuttajien toiveiden perusteella.
Niina Ratilainen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Mikaela Sundqvist
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja