Yleinen

Yhdysvaltojen pormestarit tarttuvat ilmastopolitiikkaan

Posted

Julkaistu Turun Sanomien aliona 31.7.2017

Ryhmä ilmasto- ja taloustieteilijöitä käynnisti YK:n ilmastoneuvotteluita luotsanneen Christiana Figueresin johdolla huhtikuussa kampanjan kiirehtiäkseen ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Mission 2020 -kampanjan tavoitteena on nopeuttaa päästöjä vähentäviä toimia maailmanlaajuisesti ja muuttaa yhteiskuntaa voimakkaasti vähähiilisemmäksi vuoteen 2020 mennessä.

Kampanjan raportin mukaan mahdollisuus rajoittaa ilmaston lämpenemistä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteen mukaisesti 1,5 asteesta 2 asteesen on realistinen, mutta vain, jos globaali päästökäyrä kääntyy laskuun viimeistään vuonna 2020. Tätä varten Mission 2020 on laatinut tarvittavat ja välttämättömät läpimurtotoimenpiteet kuudelle eri osa-alueelle: energiantuotantoon, infrastruktuuriin, liikenteeseen, maankäyttöön, teollisuuteen ja talouteen.

Huhtikuun jälkeen kansainvälisen ilmastopolitiikan taivaalle on noussut Atlantin takaa tummia pilviä. Presidentti Donald Trumpin ilmoitus Yhdysvaltojen vetäytymisestä Pariisin ilmastosopimuksesta saattaa maan tulevan ilmastopolitiikan epävarmuuteen, ja on saanut monet kysymään, voidaanko Pariisin tavoitteita enää saavuttaa.

Trumpin ilmoituksen sytyttämä välitön vastareaktio niin Yhdysvalloissa, kuin maan ulkopuolella, voi kuitenkin viitata siihen, että kunnianhimoisesta 2020 tavoitteesta ei vielä tarvitse luopua. Jono maan uudeksi ilmastojohtajaksi alkoi muodostua pian Valkoisen talon 2.6. antaman ilmoituksen jälkeen, kun Yhdysvaltojen pormestarit, sijoittajat, toimitusjohtajat ja yliopistot vannoivat näyttävästi tukevansa yhä Pariisin ilmastosopimusta.

Tuki konkretisoitui pian Yhdysvaltojen pormestareiden konferenssissa, jossa republikaani- ja demokraattipormestarit hyväksyivät joukon ilmastonmuutosta koskevia päätöksiä, sekä kehottivat Trumpin hallintoa tukemaan Pariisin ilmastosopimusta ja Barack Obaman hallinnon luomaa puhtaan energian suunnitelmaa. Samaan aikaan on muodostettu The American Coalition, jonka yli 1 000 vaikutusvaltaisen toimijan yhteisenä tavoitteena on täyttää Pariisin ilmastosopimuksessa luvatut päästövähennykset.

Tämä Obaman hallinnon aikana Pariisin ilmastosopimukselle annettu sitoumus on vähentää maan päästöjä vuoden 2005 tasoon verrattuna 17% vuoteen 2020 mennessä ja 26-28%  vuoteen 2025 mennessä. Rhodium Group on ennakoinut vuosittaisessa raportissaan maan päästöjen laskevan voimassaolevalla politiikalla vuoteen 2030 saakka. Kuitenkaan tälläkään kehityksellä Yhdysvallat eivät saavuttaisi edellämainittuja tavoitteita.

Lyhyellä aikavälillä päästöihin vaikuttavia päätöksiä ei voida kumota nopeasti, mutta Yhdysvaltojen päästökäyrä alkaa tasaantua, tai jopa kasvaa, jos Trumpin hallinto onnistuu kumoamaan Obaman ilmastopolitiikkaa.

Jos Trumpin johtama hallinto luopuu Yhdysvaltojen sitoumuksista, tulee korvaavat vähennykset päästökäyrän kääntämiseksi laskuun tehdä muualla. Ratkaiseva kysymys on, pystyykö American Coalition ja muut mahdolliset toimijat täyttämään erotuksen. Koalitiota johtavan New Yorkin entisen pormestari Michael Bloombergin mukaan kaupungit ja osavaltiot eivät ainoastaan pysty saavuttamaan, vaan myös ylittämään annetut sitoumukset.

Yhdysvalloissa osavaltioilla on ratkaiseva rooli energiapolitiikassa ja päästöjen hinnoittelussa esimerkiksi osavaltiokohtaisilla päästökauppaohjelmilla. 250 pormestaria sitoutui kesäkuun konferenssissa muuttamaan kaupunkinsa sataprosenttisesti uusiutuvan energian varaan vuoteen 2035 mennessä. Ympäristojärjesto Sierra Clubin analyysin mukaan Yhdysvallat saavuttaisivat Pariisin sitoumuksensa, jos tämä toteutuisi vuoteen 2025 mennessä.

Monet toimet Mission 2020 kampanjan kuuden osa-alueen työlistalta toteutetaan hallinnon alemmilla tasoilla. Paikallisesti ja osavaltioissa toteutuvien päästövähennysten vaikutus suhteessa Yhdysvaltojen päästökäyrään tulee riippumaan siitä, ovatko toteutuvat vähennykset uusia suhteessa valtiollisiin suunnitelmiin.

Christiana Figueres ei usko Trumpin horjuttavan globaalin ilmastotyön etenemistä, koska yli 60% Yhdysvaltojen taloudesta ei ole suoraan Valkoisen talon ohjauksessa, vaan osavaltion lainsäädännön tai ykistyisen sektorin toimien piirissä.

Niina Ratilainen
Kirjoittaja toimii vierailevana opiskelijana Venetsiassa International Center for Climate Governance (ICCG) -tutkimuslaitoksessa