Yleinen

Turun mallia tukea tarvitseville kouluille kannattaa vahvistaa

Posted

Alueellisten hyvinvointierojen purkaminen on Turussa monen puolueen tavoitteena. Vaikuttavin paikka vähentää eriarvoisuutta on koulu. 18.8. julkaistiin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimus koulujen tasa-arvorahoituksen vaikuttavuudesta Helsingissä.

Koulujen alueellisia eroja on haluttu kaventaa myös Turussa. Erityisen tuen tarpeessa olevien ja vieraskielisten oppilaiden osalta koulut saavat lisää rahoitusta opetuksen järjestämiseen. Seuraavaksi työhön pitää lisätä resursseja.

Koulutuksellinen eriytyminen alkaa varhaisessa vaiheessa ja jo perusasteella voidaan havaittava yhteys oppilaan taustan ja oppimistulosten välillä. Ajatellaan syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta, toisen asteen keskeyttävää opiskelijaa ja koululaisia, joiden perheessä on köyhyyttä. Tämän voimme estää niiden nuorten kohdalla, jotka aloittavat valtuustokauden aikana koulutaipaleensa.

Rahoituksen vaikutukset Helsingissä ovat olleet selviä, positiivisen diskriminaation rahoitusta saaneiden koulujen oppilaat ovat hakeutuneet aiempaa enemmän toiselle asteelle. Myös Turussa tasa-arvorahoituksella on tehty kouluissa paljon tärkeää työtä.

Kaupunki on olemassa sitä varten, että se tekee asukkaidensa elämästä parempaa. Siksi tulevina vuosina tukea tarvitseville kouluille pitää ohjata jatkossa enemmän rahoitusta ja ottaa yhä enemmän huomioon alueellisia tekijöitä, kuten työttömyys ja alhainen koulutustaso. Lisäsatsaukset tukea tarvitseville kouluille ovat myös tehokasta tarttumista alueelliseen eriarvoistumiseen.