Yleinen

Suklaan ja ruusujen lisäksi sukupuolten välistä tasa-arvoa kaupunkien strategioihin ja talouspolitiikkaan

Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia edistämään tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Sukupuolten välistä tasa-arvoa tuleekin edistää lain mukaan kaikissa toiminnoissa ja palveluissa. Tasa-arvotyötä tarvitaan kaikkialla ja sitä tarvitaan myös kunnissa.

Laeille on tarve, koska vuonna 2018 tasa-arvo ei ole vielä valmis. Vaikka velvollisuus tasa-arvon edistämisestä koskee kaikkia viranhaltijoita ja sektoreita, on Turussakin asetettu vasta vähän tasa-arvotavoitteita.

Kaupungin nykyisessä strategiassa tai sen kahdessa ohjelmassa sanaa tasa-arvo ei mainita kertaakaan. Strategiaa päivitetään kuluvan kevään aikana, ja strategiassa tulee näkyä sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikkeen valmisteluun ja päätöksentekoon. Kun Turku täyttää 800 vuotta vuonna 2029, tulee strategiassa tavoitteena olla viedä kaupungin toimissa tasa-arvoa eteenpäin.

Sukupuolinäkökulma tulee ottaa huomioon niin kouluissa, työpaikoilla kuin harrastuksissa ja palveluiden tarjonnassa. Kaupunki edistää työantajana samapalkkaisuutta tilastoimalla sukupuolittain työntekijöiden palkkatasoa ja seuraamalla, kuinka suuri osa kaupungin toimialoilla johdosta on naisia. Lähisuhde- ja perheväkivaltaa vähennetään ennaltaehkäisevillä ja matalan kynnyksen palveluissa. Tasa-arvoa edistetään monilla yksittäisillä teoilla, jotka yhdessä saavat aikaan ison muutoksen.

Kunnat voivat purkaa tasa-arvoeroja. Tavallisesti sukupuolten mukaan eroja syntyy kunnan toiminnan piirissä terveydessä, hyvinvoinnissa, koulutuksessa, perhepalveluissa ja osallistumisessa kuntademokratiassa päätöksentekoon. On esimerkiksi tavallista, että liikunta-avustuksissa tuetaan enemmän miesvaltaisia lajeja. Pinttyneet mielikuvat naisten ja miesten töistä ohjaavat edelleen nuorten koulutusvalintoja. Teot tasa-arvovinoumien suoristamiseksi kulkevat monella tasolla. Työelämän tasa-arvoa lisätään samapalkkaisuus ohjelmilla ja nuorten naisten seksuaaliterveyttä parannetaan maksuttoman ehkäisyn käyttöönotolla alle 25-vuotiaille.

Tasa-arvo pitää nähdä niin olennaisena osana toimintaa, että kaupungin budjettia laatiessa toimialoilla pohditaan, miten esitykset vaikuttavat tasa-arvon edistymiseen. Valtion budjetin yhteydessä ministeriöiden tulee esittää talousarvioehdotuksissaan yhteenveto toiminnasta, jolla on sukupuolivaikutuksia. Vuodelle 2018 useimmat ministeriöt ovat myös kirjanneet ainakin yhden sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvän tavoitteen.

Jos valtionhallinto pystyy tähän, pystyvät kunnatkin, ehkä vielä paremmin. Turun kokoisessa ja kaltaisessa modernissa kaupungissa tulisi ottaa käyttöön sukupuolittuneisiin tasa-arvo-ongelmiin puuttuvia toimenpiteitä vuosittain kaikilla toimialoilla. Tasa-arvo ei tule itsestään. Naisten päivänä vuonna 2018 sukupuolten välinen tasa-arvo on monia muita maita parempi, ja siitä saamme kiittää menneiden sukupolvien työtä. Tätä samaa työtä pitää jatkaa tänään, jotta sukupolvet jälkeemme saavat elää vielä nykyistäkin tasa-arvoisemmassa maailmassa.