Yleinen

Pelastetaan maatalous Keskustalta!

Vihreiden puoluekokouksessa Vantaalla hyväksyttiin uusi ja upea poliittinen ohjelma. Ohjelma syntyi Korson helteisessä sunnuntaissa pitkän osallistavan palautekierroksen, työryhmätyöskentelyn ja muutaman tunnin äänestysten jälkeen.

Puoluekokouksen alla yksi keskustelluimmista aiheista oli Vihreiden kanta maatalouden kehittämisestä – erityisesti maataloustuista. Puoluekokouslauantain aikana syntyi Tieteen ja teknologian vihreiden ja Maaseutu- ja erävihreiden yhteistyösstä voittaja-ainesta oleva kirjaus, jonka uskon muuttavan vielä suomalaista maataloutta.

Vihreillä on yhteinen näkemys maatalouden uudistamisesta ja keinoista kestävän ja kannattavan ruoantuotannon kehittämiseen. Me emme tyydy säilyttämään asioita sellaisenaan ja nostamaan pahoina päivinä tukimääriä, kun pitäisi tehdä rohkeita reformeja jolla maataloutta uudistetaan viljelijöille kannattavaksi. Poliittisen ohjelman lopulliseksi kirjaukseksi maatalouden uudistamisesta ja kansallisten tukien muutoksista jäi:

1. Maatalouden tuet eettiselle, kestävälle ja vähäpäästöiselle ruoantuotannolle.
Yleisten tukien sijaan maksetaan tilojen tuottamista ekosysteemipalveluista, kuten hiilen sidonnasta, ruuasta, puhtaasta vedestä, luonnon monimuotoisuudesta, ravinteiden kierrätyksestä, pölytyksestä, maisemasta ja tuotantoeläinten hyvinvoinnista. Vähennetään suomalaisen maataloustuotannon tukiriippuvuutta vähentämällä kansallisesti maksettuja maataloustukia asteittain siirtymäajalla. Ohjataan tuottajia lannan ja nurmibiomassan hyödyntämiseen biokaasun ja kierrätysravinteiden tuotannossa sekä siirtymään fossiilisen energian käytöstä kohti paikallista ja uusiutuvaa energiaa.

2. Edistetään kotimaisen, kestävän ja kasvispohjaisen ruoan osuutta ruokavaliossa.
Kestävä kasvisruoka on terveellistä, eettistä, ekologista ja ilmastoystävällistä. Se edistää myös huoltovarmuutta ja ruokaturvaa. Lisätään neuvontaa sekä palko- ja muiden proteiinipitoisten kasvien viljelyä ja jalostusta elintarvikkeiksi. Edistetään lihalle vaihtoehtoisten valkuaisen lähteiden tutkimusta, tuotantoa ja käyttöä.

Olen varsin hullaantunut tämän ohjelman maatalousosioon. Suomalainen ruuantuotanto voi pärjätä paremmin markkinaehtoisesti, kun sitä uskalletaan kehittää. Vihreät pystyy tähän, sillä me emme ole minkään satavuotiaan maatalouslobbausjärjestön vankeja ja väkilannoitefirmojen suurosakkaita. Tämän innoittaman pidin seuraavan puheen puoluekokouksen poliittisessa keskustelussa:

Rakkaat vihreät, meidän on aika pelastaa maatalous Keskustalta.

Kaksi vuotta sitten maanviljelijät kaikkialta Suomesta ajoivat traktoreillaan senaatintorille. He osoittivat mieltään maatalouden negatiivisen kannattavuuskehitysten ja useita viikkoja myöhässä olevien tukimaksatusten vuoksi. Puoli vuotta sitten HK juhli, kun hallitus työsti luvat ja julkisella rahalla tuetun broilerinlihan rahtaamiseksi toiselle puolelle maailmaa, Kiinan markkinoille.

Keskustalainen pääministeri pahoitteli traktorimarssilla suomalaisen viljelijän tilannetta ja syytti EUta. Keskustalaisen ympäristöministerin aikana ympäristötuet ovat loppuneet kesken jo keväällä. Ja keskustalaisen maatalousministerin kaudella tilat romahtavat kannattamattomuuteen samalla kun pohditaan, voiko 100 000 euron maataloustukia saava ministeri edustaa Suomea EUn tukineuvotteluissa. Samalla ympäristöystävällisiin viljelymenetelmiin satsaavat ja tuotantoa uudistavat maanviljelijät tekevät omalla riskillään pioneerityötä.

Maatalous on keskustalaisen tupailtamuistelon vanki.

Vihreät haluavat uudistaa yhteiskuntaa reiluksi ja hyväksi kaikille. Emme ole koskaan ajatelleet, että asioita jätetään tekemättä, koska ne ovat vaikeita.

Siksi seuraavassa hallituksessa tulee olla vihreä maatalousasioista vastaava ministeri.

Kukaan muu ei uskalla uudistaa maataloutta. Kukaan muu ei uskalla ohjata tukia uusiin ja kestäviin tuotantomuotoihin. Kukaan muu ei sano stop sille, että investointitukea annetaan ennemmin sikatilan koon kasvattamiseen kuin tuotantoeläinten olosuhteiden parantamiseen. Kukaan muu ei uskalla parantaa maanviljelijöiden toimeentuloa perustulolla ja ohjata tukipolitiikkaa sellaiseksi, joka tuottaa bulkin ja volyymin sijaan ekologisesti ja eettisesti kestäviä korkean lisäarvon tuotteita.

Tulevana syksynä Vihreiden maatalouspolitiikan ohjelmassa linjataan, miten maatalous pelastetaan ja ruoantuotanto uudistetaan kestäväksi ja nykyaikaan, kilpailussa omillaan pärjääväksi. Tässä maassa on valtavasti maanviljelijöitä, jotka tahtovat uudistaa ruoantuotantoa. He tarvitsevat tuekseen vihreän ministerin.