Yleinen

Turun 2018 – yhdeksän parasta muutosta, joita kuntapolitiikassa tehtiin

On aika summata vuotta 2018 ennen kääntymistä supervaalien ja uusien odotusten vuoteen 2019. Usein politiikka näyttäytyy riitaisten asioiden kautta, myttyyn menneiden hankkeiden kautta tai viivästyneinä muutoksina. Vuoden lopussa on hyvä summata onnistumisia ja katsoa, mitä, miltä osin asiat ovat paremmin kuin vuoden alussa. Turku on monelta osin parempi kaupunki. Tässä vuoden 2018 kuntapolitiikan top nine -muutokset sekä vinkit, miten seurata, kuinka kyseisissä asioissa edetään vuonna 2019!

1. Turku teki maailman kunnianhimoisimpiin lukeutuvan ilmastosuunnitelman

Kesäkuun valtuuston kokous oli koko vuoden aikana erityinen. Kiristimme Turun hiilineutraaliuden tavoitetta vuodesta 2040 vuoteen 2029. Samalla hyväksyttiin yksimielisesti ilmasto-ohjelma, joka on toteutuessaan yksi maailman kaupunkien kunnianhimoisimpien ilmasto-ohjelmien kärkeä. Todella hyvä ja monipuolinen ohjelma näyttää askelmerkit, joilla kaupunki voi todella painaa laskettavat päästöt niin alas, että kaikki jäljelle jäävät hiilidioksidipäästöt kompensoituvat alueemme hiilinieluilla.

 • Seuraa tätä vuonna 2019: Ohjelmat eivät toteuta itseään vaan ilmastotoimet täytyy valita tärkeiksi joka päivä. Päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen on vuonna 2019 kaikkien kaupungin toimijoiden asia, energiayhtiöistä palvelutalon ruokalautaselle ja terveyshaittojen ennalta-ehkäisystä rakentamisen energiatehokkuusvaatimuksiin. Vuonna 2019 esimerkiksi nähdään, miten liikenteen päästöjen vähentäminen on mukana, kun valtuusto hyväksyy yleiskaavan, toteutuuko suuri satsaus raitiotiehen sekä runkobussilinjoihin ja millaisena hankintastrategia hyväksytään.
  .
  Ennustan haasteita, sillä yksityiskohdat ovat politiikassa aina niitä vaikeimpia ratkoa. Toivotaan kuitenkin, että yksimielisesti valtuustossa hyväksytty ja kansainvälisissä ilmastokonferensseissa asti hehkutettu ohjelmamme on mukana, kun edetään asemakaavojen ja ruokahankintojen tasolle. Toivottavasti, sillä ilmastonmuutoksen torjumiseen todella tarvitaan myös Turun panos. Lisäksi olen ajautunut Oras Tynkkysen kanssa vakavaan kilpailuun ilmastotyön paremmuudesta Turun ja Tampereen välillä ja olisi kauheaa hävitä!

2. Turku ja Raisio jatkoivat raitiotien valmistelua

Turun asukasluku ylitti tänä vuonna ensimmäisen kerran 190 000 ihmisen rajapyykin. Maailmassa on enemmän turkulaisia kuin koskaan ennen! Tämän kasvun ennustetaan jatkuvan ja se on haasteellista toteuttaa kohdan 1 tavoitteiden kanssa. Kaupungistumisen megatrendissä ja talouden hitaassa nousussa kasvua ei kannata rajoittaa, mutta kasvu kannattaa ohjata kestävälle uralle.

Jos epäonnistumme liikennepolitiikassa, epäonnistumme hiilineutraaliustavoitteessa vuonna 2029. Jos epäonnistumme raitiotiepäätöksessä, on taas suuri riski siihen, että epäonnistumme kasvun hallitsemisessa kestävästi. Näin on siksi, että raitiotie ei ole vain ilmasto- tai liikennevalinta. Se on ennen kaikkea kaupunkikehitysvalinta.

Vuonna 2018 valmistui selvitys kolmesta vaihtoehdosta: valita joukkoliikenteen ruuhkalinjalle raitiotie, ns. superbussi tai nykyiset telibussit runkolinjana. Selvitys ei ollut vielä täysin kattava, ja kustannuslaskelmissa oli ongelmia. Päätöstä ei päästy vielä tekemään, sillä halusimme että selvitystä tarkennetaan ja korjataan. Erityisesti puutteita oli vaihtoehtojen sovittamisessa kaupungin tavoitteisiin ja näkymiin asukas- ja liikennemäärien kasvusta tulevina vuosikymmeninä.

Turku on valmistellut päätöstä raitiotien rakentamisesta jo vuosia ja on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että tarvitsemme todella tehokasta joukkoliikennettä siellä, missä liikkuu hyvin paljon ihmisiä. Jo nyt Varissuo-Kupittaa-Keskusta -linjalle tavalliset telibussit eivät riitä. Itäharjulle rakennetaan tulevina vuosina 20 000 ihmisen asuinalue. Samalla tunnin juna Helsinkiin tuo päälle lisää tarvetta erittäin tehokkaalle liityntäliikenteelle Kupittaan asemalle sekä tulevaan matkakeskukseen. Vuonna 2018 on alettu puhua erityisesti raitiotiestä kaupunkikehityshankkeena, minkä vuoksi oikeastaan kukaan ei enää puhu superbussista, joka on tekniikaltaan epävarma ja tehokkuudeltaan heikompi ratkaisu.

 • Seuraavat askeleet vuonna 2019: Raitiotieselvityksen on sanottu olevan valmis tammikuussa päätöksentekoa varten. Vaikuttaa siltä, että niin Turulla kuin Raisiollakin on tammikuussa olemassa tiedot, jonka perusteella tehdä päätös lähitulevaisuudessa. 2019 on myös mielenkiintoista seurata, vieläkö Kaarina jatkaa linjallaan, jolla se ei halua edes selvittää raitiotielinjan jatkamista Kaarinaan ja jatkaako Raisio siten yksin sarjassa ”Turun naapurikunnat, jotka pystyvät tekemään itseään hyöydyttävää yhteistyötä”.

3. Vuosien vaikuttaminen johti siihen, että ruoppausmassojen läjitys Airistolle loppuu

Muutosten aikaansaaminen kestää usein vuosia ja tarvitaan monta puolestapuhujaa, ennen kuin tulosta syntyy. Joskus itse läpimurto tapahtuu lopussa vauhdilla. Näin kävi kesän päätteeksi, kun Vihreiden pitkään ajama ruoppausjätteiden meriläjityksestä luopuminen päätettiin ensin Turun Satama Oy:ssä ja sitten kaupungin omistamia yhtiöitä ohjaavassa konsernijaostossa. Lopputuloksena ruoppausmassoille haetaan nyt läjityspaikkaa maalta, minkä vuoksi jatkossa Airiston kaloilla on kirkkaammat kutuvedet ja pohjasedimenttien ravinteet eivät pääse rehevöittämään jo valmiiksi huonosti voivaa Itämerta.

 • Vuonna 2019: Maaläjitykselle haetaan nyt sopivia kohteita. Läjitys ei ikinä ole ongelmatonta, mutta uuden rakentamisen kautta tulee myös tarpeita maamassoille.

4. Päätös haja-asutusalueen lietteiden kuljetuksista auttaa Itämerta elpymään

Tänä syksynä tehtiin ensimmäisen kerran päätös siitä, millaisessa kuljetusjärjestelmässä haja-asetusalueen jätevesiä kuljetetaan. Kysymys on merkittävä, eikä vähiten vesiensuojelun kannalta. Puheenjohtamani Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti pitkään asiaa käsiteltyämme siirtyä kunnan keskitetysti kilpailuttamaan järjestelmään. Suurin osa tyhjennyttää ja käsittelee jätevedet tunnollisesti, mutta selvitysten mukaan vessavesiä päätyy luontoon ja sitä kautta mereen – sekä vahingossa että tahallisesti. Tämän ei pitäisi olla enää jatkossa mahdollista, mikä taas näkyy suoraan sinilevän määrässä rannikkovesissämme. Erittäin hyvä muutos Itämerelle! Lisää lietepäätöksestä täältä.

 • Kuumat jätekysymykset vuonna 2019: Jätepolitiikassa tapahtuu tällä hetkellä todella paljon ja EU:n asettamat tavoitteet kierrätykselle ja jätemateriaalien uudelleenkäytölle kiristyvät. Jätteissä tapahtuu varmasti uutta myös ensi vuonna. Jätteenpolttolaitoksen suurinvestointi Saloon alkaa toteutua. Jätepolitiikka on myös siitä tuulinen paikka, että päätöksistä valitetaan usein oikeuteen. Niinpä myös lietepäätöksemme käsittely hallinto-oikeudessa alkanee pian.

5. Vapaan kentän kulttuuritoimijoiden tukeen tehtiin tuntuva korotus

Syksyllä valmistui selvitys, joka kertoi, että vapaan kentän kulttuurisektori kärsii perusrahoituksen riittämättömyydestä. Moni organisaatio hoitaa esimerkiksi markkinointia ja viestintää talkoovoimin. Paremmalla perusrahoituksella on mahdollista palkata yhä useammassa kulttuuriorganisaatiossa vähintään osa-aikainen ammattilainen tukemaan perustoimintaa ja rahoituspohjan kehittämistä. Organisaatiot priorisoivat nyt esiintyjien palkkioiden maksun, jolloin perustyöstä vastaaville ei aina kyetä maksamaan korvausta tehdystä työstä. Järjestökentällä on paljon toimijoita, jotka saisivat lisäresurssilla ihmeitä aikaan. Halusimme paikata kulttuurisektorin tukea 300 000 euron edestä. Turku ei ollut kulttuuripääkaupunki vain vuonna 2011. Kulttuuriala kehittyy koko ajan, sen takaa muun muassa hyvin korkeatasoinen taidekorkeakoulumme Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa sekä monipuolinen taiteen kenttä.

6. Tietoisuus muovin aiheuttamista ympäristöongelmista kasvoi ja muovin erilliskeräys alkoi

Mikromuovi, muoviroska, muovi meressä, muovi eliöissä ja elimistöissä, muovi Tyynennemeren roskapyörteenä. Muovista puhuttiin vuonna 2018 paljon ja lakialoitteita muovin luontoon päätymisen vähentämiseksi tehtiin niin Suomessa kuin EU:ssa. Lounais-Suomen 17 kunnassa tuli kesällä voimaan aiemmin päätetty uusi muovinkeräysmääräys kotitalouksille: yli 20 asuinhuoneiston kiinteistöjen jätekatoksiin ilmestyi muovinkeräysastiat.

 • Muovirintamalla vuonna 2019: Mitä enemmän muovin aiheuttamat ongelmat ovat esillä, sitä enemmän muovin lajittelu lisääntyy. Vuonna 2019 näemme, kuinka hyvin muovinkeräys on mennyt ja onko myös alle 20 huoneiston kiinteistöt ottaneet vapaaehtoisesti muovinkeräysastioita (kannattaa!). Kun jätevirrat alkavat olla tarpeeksi suuria ja luotettavia, alkaa ne olemaan kiinnostavia uusiokäytön kannalta. Vuonna 2019 on mielenkiintoista seurata, millaista bisnestä kierrätetyn muovin hyödyntämisen ja uusiokäytön ympärille syntyy. Yksi suurimmista mikromuovin aiheuttajista löytyy autojen renkaista. Vuonna 2019 kiinnostaa, heijastuuko muovikysymys raitiotiepäätökseen.

7. Nuorten vaikuttamismahdollisuudet paranivat

Turulla kesti pitkään perustaa kaupunkiin nuorisovaltuusto. Kaikkia Turun kouluja edustava nuva on tuonut vuodesta 2014 alkaen nuorten näkemyksiä muun muassa käsittelyssä oleviin kaavaehdotuksiin. Jotta voi vaikuttaa aidosti, täytyy saada valtaa. Nuvan toiveelle saada nimetä lautakuntiin edustaja on ollut vastustusta, mutta mm. nuorten asettaman paineen vuoksi tehtiin asiasta viime kesänä erillispäätös ja syksystä alkaen nuorisovaltuusto sai nimittää edustajan jokaiseen lautakuntaan.

 • Tärppi vuodelle 2019: Kannattaa seurata nuorisovaltuuston toimintaa ja kannanottoja erityisesti sosiaalisessa mediassa (oma suosikkini on IG-live). Nuvan tulevista vaikuttamiskohteista en arvaa mitään, sillä nuorten täytyy saada vastata itse toiminnastaan ja tavoitteistaan, minkä vuoksi on tärkeää, että aikuisvaltuutetut eivät pyöri mukana päsmäröimässä.

8. Föllarit tulivat ja pyöräilyohjelma valmistui

Pyöräilyolosuhteet ovat kehittyneet Turussa tuskastuttavan hitaasti ja pätkä kerrallaan vailla hyvää kokonaissuunnitelmaa. Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma piti käsitellä jo edellisellä valtuustokaudella, mutta viimein tänä syksynä ohjelma saatiin käsiteltyä ja hyväksyttyä. Isona pyöräilyuutisena kaupunkiin tuli kaupunkifillari Föllarit, jotka toisin kuin vaikka Helsingissä, ovat käytössä ympärivuotisesti.

 • Seuraa näitä vuonna 2019: Uudenmaankadun pyöräily-yhteyttä parannetaan Tuomiokirkolta Kaarinaan saakka. Ensi kesänä näemme toivottavasti myös parannusta myös jokavuotiseen liikennekaaokseen markkinoiden aikana jokirannassa, kun Itäisen rantakadun pyöräily-yhteyttä aletaan rakentaa. Kun pyöräilyohjelma on nyt valmistunut, on koko joukko pyöräilyn parantamisen suunnitelmia, joiden perään kannattaa kysellä.

9. Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille alkaa vuonna 2019

Vuosi sitten esitimme maksuttoman ehkäisyn selvittämistä Turussa ja selvityksen perusteella puolueet sopivat, että ehkäisystä tulee nuorille maksutonta syksyllä 2019 alkaen

Ehkäisyneuvonta on osa seksuaalineuvontaa ja kokonaisvaltaista seksuaali- ja lisääntymisterveyden neuvontaa. Maksutonta ehkäisyä perustellaan säästöillä raskaudenkeskeytysten vähenemisestä, mutta paljon tärkeämpää on, että nuoret saavat hyvää neuvontaa koskien omaa seksuaalisuutta, ehkäisyä ja seksitautien torjuntaa.

 • Seuraa vuonna 2019: Ennen syksyä pohditaan ehkäisymenetelmien sisällyttämistä maksuttomuuteen ja suunnitellaan käyttöönottoa esimerkiksi kouluterveydenhuollon kanssa. Jos olet alle 25-vuotias, niin syyskuusta alkaen hakemaan ehkäisyä ja seksuaalineuvontaa!