Yleinen

Turun seudun vihreät naiset: Hallitukseen yhtä paljon naisia ja miehiä

Turun seudun vihreät naiset vaatii, että seuraavaan hallitukseen nimitetään yhtä paljon nais- ja miesministereitä. Kevään eduskuntavaaleissa tulee yhdistyksen mukaan sitoutua sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen – myös puolueiden omissa valinnoissa.

Vähintään ministereistä tulee Turun seudun vihreiden naisten mukaan olla kumpaakin sukupuolta 40 prosenttia. 40 prosentin edustavuus kumpaakin sukupuolta on myös tasa-arvolain vaatimus valtion ja kuntien toimielimille. Esimerkiksi kuntien lautakunnissa tätä kiintiösääntöä noudatetaan huolellisesti, mutta valtioneuvoston kokoonpano ei täytä lain vaatimusta.

– Nykyisen hallituksen ministereistä noin kolmannes on naisia. Sen vuoksi seuraavassa hallituksessa tulisi olla pikemminkin nais- kuin miesenemmistö. Valtakunnan hallituksen tulisi vähintäänkin näyttää hyvää esimerkkiä ja mieluummin tietenkin noudattaa lakia, toteaa Turun seudun vihreiden naisten puheenjohtaja Niina Ratilainen.

Turun seudun vihreät naiset haluaa kiinnittää kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. huomiota siihen, että naiset ovat edelleen usein aliedustettuina erilaisissa johtotehtävissä. Vihreät naiset haluavat, että tulevaan hallitukseen nimitetään enemmän naisia ja että naisministerit ovat nykyistä laajemmin edustettuna ministerien ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja talouspolitiikkaa koskevissa ministerivaliokunnissa, jossa sukupuolten välinen ero on vielä jyrkempi.

– Nykyisen hallituksen kasvot ovat olleet kolmen puolueen johtajista koostuneet troikat, Sipilä-Soini-Stubb ja Sipilä-Orpo-Terho. Seuraavan hallituksen kasvojen tulisi olla monimuotoiset. Se tarkoittaa, että myös keskeisten, painavien ministerisalkkujen kantajina tulisi olla naisia. Kaikissa poliittisissa puolueissa on pystyviä naisia – sen tulee näkyä myös tulevan hallituksen kokoonpanossa, jatkaa Turun seudun vihreiden naisten varapuheenjohtaja Johanna Niemi.

Juha Sipilän hallituksessa on 17 ministeriä. Ministereistä 6 on naisia, 11 miehiä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa kaikki 7 ministeriä ovat miehiä. Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 6 miestä ja 1 nainen. EU-ministerivaliokunnassa on 8 miestä ja 2 naista, raha-asiainvaliokunnassa 3 miestä sekä 1 nainen.