Yleinen

Ammattikorkeakoulujen vuoro vahvistua

Kuinka paljon laadukas koulutus saa maksaa? Tätä ammattikorkeakouluissa on kysytty pian lähes kymmenen vuoden ajan. Koulutuksesta on leikattu ja ammattikorkeakoulut ovat olleet koulutussektorilla erityisessä ahdingossa jo vuosia. Vuoden 2012 jälkeen ammattikorkeakoulujen rahoitus on vähentynyt yli 200 miljoonaa euroa, mikä on jopa 20 % kokonaisrahoituksesta.

Ammattikorkeakoulujen merkitystä ei vieläkään ymmärretä riittävästi ja tämä lienee yksi syy siihen, miksi ammattikorkeakouluilta on ollut niin helppo leikata. Ammattikorkeakoulujen aikaansaannokset tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä elinkeinoelämän kehityksessä ja kasvussa jäävät liian usein vähälle huomiolle.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista yli 80 prosenttia ja ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneista 94 % työllistyy viimeistään vuosi valmistumisensa jälkeen. Valmistuneet myös työllistyvät omaan maakuntaamme: vuonna 2016 yli 1 500 Turun ammattikorkeakoulusta valmistunutta työllistyi Varsinais-Suomeen, mutta vain 273 Uudellemaalle.

Jo vahvojen työllistymislukujen valossa koulutusleikkauksista koulutussatsauksiin siirtyminen on keskeistä niin ammattikorkeakouluille kuin alueen työnantajille.  Ammattikorkeakouluissa tulisi lisätä aloituspaikkoja. Valitettavasti ammattikorkeakouluilla ei tällä hetkellä ole resursseja ottaa koko osaamistaan käyttöön. Vuodesta 2012 ammattikorkeakoulujen henkilöstö on vähentynyt 17 %:lla, kun taas opiskelijamäärä on pysynyt lähes samana. Tällä suhteella opiskelijoiden saama opetus ja mahdollisuudet yksilölliseen ohjaukseen vähenevät.

Ammattikorkeakoulut tarvitsevat lisää rahaa perustutkintojen toteuttamiseen sekä alueen työelämän tarpeesta nousevien uusien koulutusten käynnistämiseen. Korkeakouluindeksit pitää palauttaa, jotta rahoitukseen sisältyy vuosittainen kulujen kasvu.

Viime vuodet osassa ammattikorkeakouluja on keskitytty selviytymiseen. Olisiko aika ottaa seuraavaksi tavoitteeksi korkeakoulujen vahvistaminen?

Niina Ratilainen
Ympäristösuunnittelija (AMK)
Turun ammattikorkeakoulun hallituksen varapuheenjohtaja