Yleinen

Sosiaaliturva on monimutkainen ja passivoiva. Siksi perustulo.

Sosiaaliturvamme on päässyt repsahtamaan. Nykyinen järjestelmämme on niin monimutkainen, että moni kokee etuuksien hakemisen hyvin vaikeaksi. Arvioiden mukaan jopa puolet toimeentulotukeen oikeutetuista ei hae sitä. Tämä tarkoittaa, että Suomessa on valtava määrä hyvin pienillä tuloilla eläviä ihmisiä, jotka eivät syystä tai toisesta hae heille kuuluvaa sosiaaliturvaa.

Järjestelmään on hiljalleen tuotu uusia nimikkeitä, etuuksia, muutoksia ja poikkeuksia, jonka vuoksi koko sosiaaliturva on sirpaleinen niin tuen kuin palveluiden osalta. Hakijalle tukiverkko on vaikea hahmottaa erilaisissa elämäntilanteissa.

Tarvitsemme laajempaa järjestelmän tarkastelua. Seuraavan eduskunnan tulisi valita vastikkeettoman perustulon edistäminen sosiaaliturvauudistuksen pohjaksi. Perustulo on aito mahdollisuus torjua köyhyyttä ja huolehtia siitä, ettei ihmisten tarvitse pelätä toimeentulon katkeamista, kun olosuhteet elämässä muuttuvat.

Siirtymistä perustuloon ei tehdä hetkessä, eikä välttämättä edes yhdessä hallituskaudessa. Uudistaminen tuleekin aloittaa nyt, jotta muutos voidaan tehdä asteittain kokemuksia keräten. Sipilän hallituksen aloittamassa kokeilussa mukana oli 2 000 pitkäaikaistyötöntä. Kuitenkin myös perustulon vaikutuksista yrittäjien, freelancereiden, opiskelijoiden ja osa-aikaisten työntekijöiden toimeentuloon, työllistymiseen ja hyvinvointiin pitäisi saada kokemuksia.

Laajennetun kokeilun lisäksi uuden hallituksen ensimmäisen askeleen tulisi olla sosiaaliturvan osien yhtenäistäminen ja selkeyttäminen: työmarkkinatuki, peruspäiväraha, sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja kuntoutusraha tulee yhtenäistää yhdeksi etuudeksi. Tuki olisi edelleenkin vastikkeellista nykyisen sosiaaliturvan tapaan, mutta helpottaisi eri tukien yhteensovittelemista.

Perustulo ei passivoi, vaan vapauttaa ihmisten aikaa ja aivokapasiteettia muuhun kuin byrokratian kanssa taisteluun. Tulevaisuuden sosiaaliturva tulee rakentaa tällaiselle luottamuksen, vapauden ja toimeliaisuuden pohjalle.