Yleinen

Turun nuoret saavat ilmastokokouksen!

Arviolta 300 lasta ja nuorta osallistui Turussa 15.3. kansainväliseen koulujen ilmastolakkoon. Lakon järjestäjiä olivat nuoret itse ja ilmastolakkoa on tukenut toisen asteen opiskelijajärjestöt ja lukuisat nuorisovaltuustot. Myös useissa Turun seudun muissa kunnissa koululaiset menivät ilmastolakkoon osana Greta Thunbergin aloittamaa liikettä.

Tämän jälkeen nuoret ovat käynnnistäneet maailmaa muuttavan ilmastoliikkeen. Nuorilla on sanottavaa ja ansaitsevat paikan vaikuttaa ilmastopolitiikkaan – onhan kyse heidän tulevaisuudestaan. Mielenosoitusten lisäksi nuoret ansaitsevat muitakin paikkoja saada äänensä kuulumaan.

Siksi on upeaa, että valtuustoaloitteeni nuorten ilmastokokouksesta Turussa hyväksyttiin ilmastoviikolla kaupunginvaltuustossa!

Turku ottaa vakavasti sekä ilmastonmuutoksen hillitsemisen, että nuorten vaikuttamisen. Kaupungissa järjestetään nuorten oma ilmastokokous!

Aloiteen vastauksessa todetaan: ” Ilmastovaikuttamisen tukemiseen on tilausta Turun seudulla ja turkulaisten nuorten kiinnostus dialogiin ilmastovaikuttamisesta kasvaa jatkuvasti. Kuluneen vuoden aikana Turun kaupungin ilmastotiimi on käynyt nuorille suunnatuissa keskustelutilaisuuksissa puhumassa ilmastovaikuttamisesta ja kaupungin ilmastotyöstä (mm. Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry:n aktiivipäivät, Turun nuorisovaltuuston kanssa käydyt keskustelut, kouluvierailut ja Nuorten Agenda 2030 -keskustelu). Turun ilmastosuunnitelmaa on esitelty nuorisovaltuustolle viimeksi 21.11.2018 ja nuoriso-valtuuston kanssa on käyty keskustelua ilmastovaikuttamisen keinoista.

Lasten ja nuorten ilmastokokouksen järjestämistä aletaan valmistella Turun kaupungin ilmastotiimissä syksyn 2019 aikana selvittämällä ilmastovaikuttamista tukevalle foorumille sopiva toteutustapa. Tämän tueksi ryhdytään keskusteluun nuorisopalveluiden, nuorisovaltuuston, sivistystoimialan sekä kaupungin osallisuuden asiantuntijoiden kanssa vaikuttavan ja laajasti osallista-van toteutustavan varmistamiseksi.

Lisäksi selvitetään mahdollisuudet lasten ja nuorten ilmastokokouksen järjestämisestä vuoden 2020 Turun ilmastofoorumin yhteydessä. Turun kaupunki järjesti ilmastofoorumin ensimmäistä kertaa 27.3.2019 edistääkseen kaupungin, yritysten, yhteisöjen ja asukkaiden ilmastoyhteistyötä. Ilmastofoorumi on Turun kaupungin ilmastosuunnitelman (kaupunginvaltuusto 11.6.2018 § 142) mukaisesti vuosittain toistuva tapahtuma.”

Kiitos turkulaiset nuoret, että olette olleet aktiivisia ilmastovaikuttajia! Kiitos Turun kaupungin ilmastotiimui, että olette valmiita luomaan uuden paikan nuorille vaikuttaa heitä koskeviin asioihin!